فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کار آموزی قوای محرکه نیکروسیکلت

گزارش کار آموزی قوای محرکه نیکروسیکلت

دسته بندیگزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱٫۶۳ مگا بایت
تعداد صفحات۸۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فصل اول : ادبیات موضوع

– مقدمه

– تاریخچه کنترل کیفیت

– تعریف کنترل کیفیت

– اهداف و مزایای کنترل کیفیت

– لزوم کنترل کیفیت

فصل دوم : معرفی مکان کار آموزی

– تاریخچۀ شرکت

– اهداف شرکت

– بخش شماره گذاری شاسی

– انبار مواد اولیه

– تست شاسی

– بخش نصب پلاک و ثبت مشخصات

– فصل سوم : شناخت وضعیت موجود

– پیش مونتاژها

– مونتاژ فرمان

– مونتاژ محور عقب و جلو

– مونتاژ موتور

فصل چهارم : کنترل فرآیند تولید با روشهای آماری

– مقدمه

– مراحل تهیۀ نمودارهای کنترل

– منظور و مقصود از تهیۀ نمودار کنترل

– فصل پنجم : تجزیه و تحلیل

– تجزیه و تحلیل نمودارهای کنترل در بررسی سیستم های علت

– انواع مشخصات نمودار کنترلی

– نمودارهای کنترل برای مشخصه های متغیر

– اصول آماری نمودارهای کنترل

– اصول آماری نمودار کنترل R

– لزوم به کارگیری هم زمان نمودارهای کنترل میانگین و دامنه

– اصول آماری نمودار X با استفاده از تخمین S

– اصول آماری نمودار کنترل S

– اصول آماری نمودار کنترل میانگین با دامنۀ متحرک

– نمودارهای کنترل وضعی

– نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب – نمودار p

– اصول آماری نمودارهای کنترلی p

– نمودار کنترلی برای تعداد اقلام معیوب – نمودار np

– نمونه گیری در نمودار کنترل p و np

– نمودار کنترل تعداد نقص ها ( c و u )

– اصول آماری نمودار کنترلی c

– نمودار کنترلی تعداد نقص ها در واحد محصول – نمودار u

– اندازه نمونه در نمودارهای کنترل c و u

– تحت کنترل در آوردن نمودارهای کنترل وصفی

– کاربرد نمودارهای وصفی به عنوان روش کنترل آماری فرآیند و بازرسی

– نمودار استخوان ماهی برای تاب برداشتن شاسی

– نمودار استخوان ماهی برای سوختن موتور

– نمودار پارتو

– تجزیه و تحلیل نمودار پارتو

– فصل ششم :

نتایج و پیشنهادات

فصل اول :

ادبیات موضوع

مقدمه :

پیشرفت های تکنولوژی و متنوع شدن تولید، بالا رفتن انتظارات مشتریان و ظهور قدرت اقتصادی جدیدی به نام چین که توانسته محصولاتی به قیمت یک سوم کشورهای دیگر به بازارها عرضه نماید نه تنها بازار ایران بلکه بازارهای کلیه کشورهای اروپایی و آمریکایی را می تواند تحت الشعاع قرار دهد و می تواند موجب رکود یا تعطیلی کارخانجات کوچک موتور سیکلت سازی شود.

خط مشی جامع برای یک شرکت مستلزم یکپارچگی فعالیتهای مهندسی و مدیریتی برای غلبه بر تغییرات شرایط محیطی سازمان و بازار می شود. محصولات تولیدی باید با نیازهای بازار که مشتریان محسوب می شود منطبق باشد این انطباق اساس طرح کیفی محصول را تعیین می نماید.

تعریف کنترل کیفیت

از زمانی که انسان توانائی ساخت یک محصول را پیدا کرد جهت کنترل کیفیت آن نیز به تلاش پرداخت. ظرافت، دقت و هنرمندی خاصی که در آثار باستانی و محصولات متعلق به زمانهای نه چندان دور مشاهده می شود حکایت از این تلاش دارد. با شروع انقلاب صنعتی در اواسط قرن هیجدهم. ماشینهای تولیدی کم کم جایگزین ابزار و مهارت فردی افراد هنرمند و صنعتگر گردید. با پیدایش روشهای جدید و پیچیده تولید، اشتیاق به تولید بیشتر افزایش یافت و بدین ترتیب نیاز به کنترل کیفیت محصول نهائی نیز ابعاد تازه ای یافت.

بین روشهای اولیه کنترل کیفیت، هر چند به نوبه خود موثر بودند و روشهای آماری امروز کنترل کیفیت. تنها شباهت اندکی بچشم می خورد. پایه و اساس کنترل کیفیت آماری به مفهوم امروزی آن تنها در سالهای ۱۹۲۰ گذاشته شد. برای فهم بهتر واژه کنترل کیفیت تعریف جداگانه کلمات کیفیت و کنترل لازم است:

کیفیت یعنی شایستگی جهت استفاده بخصوص و میزانی است که یک محصول انتظارات مصرف کننده خود را برآورده می سازد و کنترل به معنی اعمال ضوابط و راهنمائیها بر روی کسی یا چیزی جهت اطمینان از کسب نتایج مورد نظر می باشد.

تاریخچه کنترل کیفیت

کنترل کیفیت آماری در ده ۱۹۲۰ توسط والترا. شوهارت (walter A.shewhart)

از آزمایشگاه های بل تلفن (Bell Telephone Laboratories) آمریکا پایه گذاری گردید. وی در یاد داشتی در ۱۶ ماه می ۱۹۲۴ اولین تصویر نمودارهای کنترل را ترسیم کرد و به بررسی بیشتر این روش در مطالعات بعدی خود پرداخت و نتیجه تحقیقات خود را در کتابی تحت عنوان بیشتر این روش در مطالعات بعـدی خود پرداخــت و نتیجـــه تحقیقــــات خــــود را در کتابی تحت عنوان کـــــنـتـرل اقـتـصـــادی کـــیـفــیـت مـــــحــصولات ســاخـــتــه شـــــده The Economic Control of Quality of Manufactured Product در سال ۱۹۳۱ منتشر ساخت.

دو همکار دیگر شوهارت بنامهای داج (H. f. Dodge ) و رویمگ (H. G. Romig) کاربرد تئوری آماری را در نمونه گیری بررسی کردند و نتیجه کار آنان منجر به انتشار جداول معروف بازرسی نمونه ای (Sampling Inspection Tables ) داج – رومیگ در سال ۱۹۴۴ گردید. مجموعه کارهای شوهارت، داج و رومیگ اساس علمی را تشکیل می دهد که امروزه کنترل کیفیت آمـــــاری خــوانـــده مـــی شـــود. ایــن افــــراد در دهـــــــه ۱۹۳۰ بـــا هـــمکــاری جامعه آمریکائی برای آزمایش و مواد (American Society for testing &Materials) انــجـــمن استــــاندارد هــــــای آمریـــــکا (American Standard Association ) و جامعه مهندسین مـکانیک آمریـــــکا ( American society for Mechanical Engineers ) کوششهای خود را برای معرفی روشهای جدید آماری شروع کردند.

صنایع آمریکا در اوائل علیرغم تبلیغات وسیعی که در مورد روشهای جدید صورت می گرفت به سختی حاضر به پذیرش آن بودند. پروفسور فریمن Professor H.A. Freeman که در انستیتو تکنولوژی ماساچوست (M.I.T) جهت ترویج روشهای آماری کنترل کیفیت تلاش می کرد این عدم استقبال را به علل زیر نسبت داده است:

الف- اعتقاد راسخ مهندسین تولید مبنی بر اینکه وظیفه اصلی آنها تکمیل روشهای فنی تا حدی است که هیچ گونه تغییر مهمی در کیفیت محصولات تولیدی بوجود نیاید. و دیگر آنکه نظریه احتمالات و تغییرات تصادفی جایگاه مناسبی در روشهای تولیدی نمی تواند داشته باشد.

ب – مشکل پیدا کردن آمار شناسان صنعتی که دراین زمینه تقریبا پیچیده آموزشهای لازم را دیده باشند. تا سال ۱۹۳۷ تعداد مراکز صنعتی در آمریکا که روشهای جدید را پذیرفته بودند احتمالا از ۱۲ عدد تجاوز نمی کرد. برخورد سرد صنایع آمریکا نسبت به روشهای آماری کنترل کیفیت بسرعت در دوران جنگ جهانی دوم سپری شد. شروع جنگ در سال ۱۹۳۹ آمریکا را به فکر افزایش تجهیزات و نیروهای مسلح خود انداخت و بزودی نیروهای مسلح بصورت بزرگترین مشتری صنایع این کشور در آمدند ونفوذ روز افزونی بر استانداردهای کیفیت پیدا کردند.

نقش ارتش در پذیرش کنترل کیفیت آماری دو جنبه داشت. اول آنکه نیروهای مسلح خود روشهای علمی بازرسی نمونه گیری را پذیرفته بودند و اولین قدم در این زمینه بلافاصله بعد از وارد شدن آمریکا در جنگ برداشته شد. بدعوت دولت گروهی از مهندسین برجسته آزمایشگاههای بل تلفن Beel Telephone Labpratories ) ) جهت تدوین یک برنامه بازرسی نمونه گیری برای اداره تــدارکات ارتش مشـــغول بکار شدنــد. جـــداول بازرســـی نــمونــه گـیری (Sampling Inspection Tables) اداره تدارکات ارتش و نیروهای مسلح که در سال ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ منتشر گردید نتیجه کار این افراد بود. همین گروه کوشش و سیعی برای آموزش کارکنان دولت در استفاده از جداول و روشهای جدید براه انداختند.

اهداف و مزایای کنترل کیفیت

هدف از تاسیس ، ایجاد و فعالیت تمامی موسسات و سازمانهای اجتماعی از قبیل کارخانجات صنعتی و … تولید محصولات و یا ارائه خدماتی است که مشخصۀ اصلی آن انطباق به مورد مصرف میباشد. عبارت انطباق با مورد مصرف به عنوان معنی اساسی کیفیت یک کالا و یا خدمت تعریف می گردد. برای دستیابی به هدف فوق، واحدهای تولیدی مانند یک ارگانیزم زنده فعالیت های مختلفی را انجام میدهند.یک کارخانه صنعتی نیز از طریق به کارگیری بخشهای معین و سیستمهای مشخص با عملکرد گوناگون مانند امور مالی، بازاریابی، امور پرسنل و … به فعالیت می پردازد.

از مهمترین سیستم های موجود در یک کارخانه یا واحد صنعتی سیستمی است که به منظور دستیابی به هدف کیفیت و یا انطباق تولید با مورد مصرف فعالیت می کند، اهمیت عملکرد این سیستم به این دلیل است که بقای یک کارخانه وابسته به درآمد حاصل از فروش تولیدات آن بوده و توانایی فروش تولیداتش وابسته به مناسب بودن آنها برای استفاده می باشد.

عملکرد سیستم کیفیت وابسته به فعالیت مجموعۀ وسیع از سیستمهای دیگر دارد.

تولیدکنندگان تلاش می کنند تولید محصولات مطابق با مشخصات تعیین شده انجام پذیرد، بنابراین باید فرآیند تولیدی را کنترل نموده تا به کیفیت مطلوب دست یابند.

تولید محصولات معیوب باعث نارضایتی مشتریان و کاهش نرخ تقاضا نسبت به محصول ارائه شده می گردد، زیان حاصل از این امر و هم چنین هزینه های مصرف شده برای تولید این قطعات، از دست رفتن موقعیت های تجاری که به علت تاخیر در ارسال کالا برای مشتریان ایجاد می شود و اثرات دیگر یک تولید نا مرغوب، می تواند عامل ایجاد ضرر و زیان قابل ملاحظه ای برای یک واحد صنعتی گردد.

بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که کنترل کیفیت باعث پدیدار شدن عوامل زیر می گردد:

  1. ضایعات کاهش می یابند.
  2. دوباره کاری کاهش می یابد.
  3. هزینه های تولیدی کاهش می یابد.
  4. محصول با کیفیت بهتر تولید می گردد.
  5. سطح رضایت مندی مشتریان افزایش می یابد.
  6. سهم بیشتری از بازار به کنترل در می آید.
  7. اعتبار تولیدی در نزد بانک ها و مشتریان بوجود می آید.

لزوم کنترل کیفیت :

استفاده از کنترل کیفیت ها را از تغییرات ناگهانی و یا جزئی در کیفیت محصول آگاه ساخته و اجرای اقدامات چاره جویانه را امکان پذیر می سازد و از تولید محصولات دور ریختنی و تحمیل هزینه های سنگین جلوگیری می کند.

اگر مجموعه قطعات مشابهی که توسط یک کارگر و با استفاده از یک ماشین دقیق ساخته شوند را بررسی کنیم اختلاف مشخصی بین قطعات مشاهده می شود این اختلاف ممکن است ناشی از عوامل متعدد باشد، برای مثال ممکن است مواد اولیۀ مصرف شده از پخت هایی که در ترکیب شیمیایی یا سختی یا مشخصۀ دیگری با یکدیگر اختلاف جزئی دارند آمده باشد. به علاوه وضعیت روحی و جسمی کارگران هم در معرض تغییرات است و این تغییرات به تغییر محصول نهایی می افزاید.

بهترین کاری که یک سازنده در مورد محصول خود می تواند انجام دهد شناسایی علل تغییرات محصول خود و برقراری ضوابطی جهت کنترل عوامل موثر در تغییرات و فقط این تغییرات در محدوده ای مناسب است. حذف کامل تغییرات در تولید معمولاً امکان پذیر نمی باشد و اگر هم امکان پذیر باشد مقرون به صرفه نیست. از اینرو سازندگان باید توجه خود را به محصولی معطوف کنند که هرچند کاملاً عاری از نقض نمی باشد ولی قابل قبول است و از نظر آماری می توان تغییرات آن را پیش بینی نمود.

فصل دوم:

معرفی مکان کار آموزی

کلیات در مورد کارخانه:

این کارخانه واقع در خرمدره،کیلومتر ۶ جاده رحمت آباد به شماره ثبت ۱۹۰۳۸۷ است.مساحت این کارخانه ۸۰۰۰ متر مربع است که ۱۸۰۰ متر مربع آن مختص واحدهاى تولیدى و غیر تولیدى است.

نیروى کارى این کارخانه ۲۰ نفر است که از ساعت ۷ صبح شروع به کار وساعت ۱۵ بعد از ظهر اتمام کار مى باشد.

تولید این کارخانه مونتاژ محصول است،و در حقیقت بدین معناست که تمامى مواد اولیه خریدارى مى شوند که درصد عظیمى از این مواد،ماد وارد شده از چین است و درصد کمى حاصل ساخت یه تولید داخلى است.

دفتر فروش این کارخانه در تهران است.

اهداف سازمان :

– بهبود کیفیت و ارتقای محصول و در نتیجه رضایت مشتریان

– استفاده بهینه و کارآمد از منابع و تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده محصول

– افزایش انگیزه و علاقه در محیط کار و کارکنان که موجب رشد و توسعه سازمان می باشد

– مدیریت عالی جهت ارائه برنامه استراتژیک و مدونی جهت افزایش کیفی محصولات بر مبنای تقاضای مشتریان و تقاضای بازار تدوین نماید تا بتواند در کورس رقابت بماند.

– امروزه به دلیل غتبلیغات و واردات آگاهی مشتری افزایش یافته و مشتری نیاز دارد به محصولی با کیفیت و قیمت مناسب حال نیاز به تحول تکنولوژی، مهندسی، مدیریت سه عامل اساسی در بهره وری کیفی و کمی کارخانه هستند.

بخش شماره گذارى شاسى:

شاسى هایى که وارد کارخانه مى شوند فاقد شماره مى باشند و لذا بایستى شماره شاسى موتور سیکلت روى هریک حک شود.این کار توسط شماره زن سوزنى انجام مى شود.طرز کار این دستگاه چنین است که شماره ها در کامپیوتر نوشته مى شوند که این کامپیوتر با پورت LPT به شماره زن متصل مى باشد،سوزن با فشار باد روى شاسى ضربه مى زند و حک مى کند.هر شاسى در مدت ۳۰ دقیقه شماره گذارى مى شود.

انبار مواد اولیه:

مواد اولیه این کارخانه تماماً وارداتى از کشور چین مى باشند که مونتاژ مى نمایند.این کارخانه در حال حاضر این مواد وارداتى را از تهران خریدارى و در انبار نگهدارى مى نماید و سپس شروع به تولید بصورت تولید انبوه و سفارش براى ساخت مى باشد،و مدت زمان سفارش تا تحویل مواد اولیه ۲ الى ۳ روز است.

تست شاسى:

یکى از مهمترین تستهایى که روى ‌موتور سیکلت انجام مى دهند،تست شاسى است که در صورت تراز نبودن،موجب برهم خوردن تعادل در موتور سیکلت مى شود و از لحاظ کیفى کاملاً غیر استاندارد است و باید رفع شود.این تست به چند طریق قابل اجراست از جمله؛تست آب،تست رنگ،تست خط.

تست آب:در این قسمت، موتور سیکلت را از روى آب عبور داده،پس از عبور موتور سیکلت باید لاستیکهاى جلو و عقب تنها یک خط آب روى زمین باقى بگذارند.

تست رنگ:در این قسمت،موتور سیکلت را از روى رنگ عبور داده،پس از عبور موتور سیکلت باید لاستیکهاى جلو و عقب تنها یک خط رنگ روى زمین باقى بگذارند.

تست خط:در این قسمت،موتور سیکلت را بر روى یک خط مستقیم حرکت داده و باید لاستیکهاى جلو و عقب تنها روى همان خط حرکت نمایند.

نصب پلاک و ثبت مشخصات:

تمامى موتور سیکلتهاى صادراتى باید با پلاک از کارخانه خارج شوند.در این بخش پلاک صب شده و مشخصات موتور سیکلت همچون؛شماره موتور،شماره شاسى،حجم موتور،و… ثبت مى شود.این اطلاعات بایگانى شده و پس از فروش موتور سیکلت توسط نماینده ها،اطلاعات خریدار نیز به کارخانه پست مى شود تا براى آنها کارت موتور سیکلت . سند قطعى صادر شود.موتورها پس از بخش نصل پلاک و مشخصات وارد انبار محصول مى شوند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.