فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
حجم فایل۸۹۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۷۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان…………………………………… صفحه

پیشگفتار…………………………………… ۱

بخش اول : امور حقوقی……………………….. ۲

غبن فاحش ………………………………….. ۳

الزام به ایفای تعهد………………………… ۱۲

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی…….. ۱۶

فسخ قرارداد اجاره………………………….. ۱۹

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی ۲۳

فسخ قرارداد بیع……………………………. ۲۷

رفع مزاحمت و ممانعت از حق…………………… ۳۰

احضار از پرداخت محکوم به …………………… ۳۲

تخلیه مورد اجاره ………………………….. ۳۴

الزام به تنظیم سند رسمی ……………………. ۳۸

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ………………… ۴۴

تجویز انتقالمنافع …………………………. ۵۰

تجویز تعدیل اجاره بها ……………………… ۵۲

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ….. ۵۵

موت فرضی …………………………………. ۵۸

تحریر مهر و موم ترکه ………………………. ۶۱

تغییر نام شناسنامه ………………………… ۶۳

تنفیذ وصیت نامه …………………………… ۶۵

تقاضای صدور گواهی افراز ……………………. ۶۸

خلع ید …………………………………… ۷۰

فروش مال غیر ……………………………… ۷۲

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه …….. ۷۵

تخلیه ……………………………………. ۷۹

تخلیه مورد اجاره ………………………….. ۸۱

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر ………………… ۸۶

جعل ……………………………………… ۸۸

اعمال ماده ۶۹۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۰

قتل غیر عمد ………………………………. ۹۲

فریب در ازدواج ……………………………. ۹۴

آزادی مشروط و تخفیف مجازات …………………. ۹۶

ترک انفاق ………………………………… ۹۸

جعل سوء استفاده از امتیازات ……………….. ۱۰۰

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ………………. ۱۰۵

تصرف عدوانی و فروش مال غیر ………………… ۱۰۹

ربا خواری ……………………………….. ۱۱۲

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ………………………………… ۱۱۵

مطالبه نفقه و تعیین نفقه ………………….. ۱۱۷

ازدواج مجدد ……………………………… ۱۱۹

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح …………… ۱۲۱

اجازه ازدواج مجدد ………………………… ۱۲۳

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ………………… ۱۲۵

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده ۱۳۰ ق.م.. ۱۳۳

طلاق توافقی ………………………………. ۱۴۰

تقلیل نفقه ………………………………. ۱۴۲

اثبات زوجیت ……………………………… ۱۴۴

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه ۱۴۷

افزایش نفقه فرزندان ………………………. ۱۵۱

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ………………………………. ۱۵۳

رفع رطوبت ……………………………….. ۱۶۵

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین ۱۷۱

استرداد شیربها …………………………… ۱۷۶

مطالبه وجه ………………………………. ۱۸۰

استرداد سند مالکیت ……………………….. ۱۸۴

ابطال اجرائیه ……………………………. ۱۹۰

الزام به ساختن مقبره ……………………… ۱۹۶

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ….. ۲۰۸

توهین و اهانت به مأمورین ………………….. ۲۱۲

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی …………….. ۲۱۵

ایراد ضرب و جرح عمدی ……………………… ۲۱۷

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی …………………………….. ۲۲۲

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی ۲۲۵

کیف ربایی ……………………………….. ۲۳۲

سرقت مسلحانه …………………………….. ۲۳۶

سرقت مقرون به آزار ……………………….. ۲۳۹

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره ۲۴۳

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ………………. ۲۵۱

برگزاری پارتی و شرب خمر …………………… ۲۵۹

لواط ……………………………………. ۲۶۴

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ………… ۲۶۸

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی …… ۲۷۰

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سوره دیگر مانند سوره نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد ۱۸۷).

فصل اول

امور حقوقی

کلاسه پرونده : ….

خواهان: ….

خوانده: …

خواسته: فسخ قولنامه مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به ۱۲٫۵۸۰٫۰۰۰

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی … را به مبلغ ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از ۶ میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق ماده ۴۱۶ ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق ماده ۴۲۰ مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.