فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان

گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان

دسته بندیعمران
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه

ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشکان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شرکت پیمانکاری بهسازان شرق بوده که این شرکت گرید ۳ ابنیه و گرید ۲ تأسیسات را دارا می باشد.

ارجاع کار به کار فرمایی شرکت سرمایه گذاری توس گستر از طریق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زمینی به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زیربنایی معادل دوازده هزار متر مربع به شرکت بهسازان شرق واگذار شده است. که این شرکت پیمانکاری به مدیر عاملی آقای مهندس شریف خانی اداره می شود.

هدف از اجرای این پیمان (ساخت مجتمع پزشکان) ایجاد یک مجتمع مجهز بهداشتی درمانی در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده که می تواند برای اهالی منطقه بسیار مفید واقع شود.

شروع این پیمان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ آغاز شده و تا پایان آذرماه ۱۳۸۶ پایان می پذیرد.

تعداد پرسنل کارگاهی و دفتری پیمانکار شامل چهار مهندس و یک تکنسین فنی، یک کارپرداز، یک مأمور خرید، سرکارگر، انباردار ۳۰ معمار و بطور معمول ۲۵ کارگر می باشد.

تعداد مهندسین ناظر برای اجرای صحیح پروژه ۲ نفر می باشد که در کارگاه مقیم می باشند که این طرح با مشاورت شرکت وراز انجام می پذیرد.

مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین روش انتخاب شده برای اجرای آن اقتصادی ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برحسب قیمتهای محل اجرای عملیاتی و با منظور نمودن هزینه های بالا سری به صورت مقطوع برآورد نموده و در برابر ردیف های مورد نظر درج می کند و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پیمان درج می کند. و برای ساختمانهایی که احداث می شوند ارزش مصالح بازیافتی از هزینه احداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود.

قدرت و توان اجرایی پیمانکار مناسب بوده و ماشین آلاتی از قبیل تاور، وانت، کانکس و … را در اختیار دارد.

فصل اول :

میلگردهای استفاده شده در ساختمان بتنی پزشکان از نوع AIII بوده و در قطرهایی از قبیل Q28 و Q26 و Q24 در بعضی موارد از Q30 استفاده شده است و برای مش حرارتی سقف از میلگرد Q10 استفاده می شود.

بتن ها بسته به موقعیت استفاده شده دارای عیارهای مختلف از جمله ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب بوده بطوری که بتن استفاده شده در سقف دارای عیار ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب می باشد روان کننده ها بیشترین مصرف را در مواد مضاف به بتن دارا می باشند که موجب می شود بتن کارپذیرتر شده و نسبت آب به سیال نیز تغییر نکند.

با توجه به حجم زیاد ستونهای بتنی نیروی لزله توسط این ستونها و نوع اتصالات آنها به تیر مستهلک می شود و بطور کلی نیروی زلزله جذب ستونها شده و تقلیل می یابد.

بیمارستهانها و ساختمانهای پزشکی درمانی از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند چون در آن واحد بیش از ۳۰۰ نفر در آنها هستند و انتظار می رود این ساختمانها بعد از زلزله قابلیت بهره برداری خود را بتوانند حفظ کنند.

تیپ های تیر و ستون های بکار رفته متنوع می باشند بطوری که برای ستونها از کوچکترین مقطع که cm40 ´40 بوده تا بزرگترین مقطع cm 80´80 استفاده ش ده است و برای تیرها داریم :

Cm 25´50 – cm 45´50 – cm 40´50…………………. cm 102´70

در ستونها حداقل تعداد میلگردهای طولی در چند وجهی ها به تعداد گوشه ها و در ستونهای با مقطع دایره ۶ میلگرد می باشد.

تمامی آرماتورها باید بصورت سرد خم شوند مگر اینکه مهندس مسئول به شکل دیگر اجازه دهد و آرماتوری که قسمتی از آن در بتن قرار گرفته است نباید در کارگاه خم شوند به جز آنچه در نقشه های طرح مشخص شده است یا بوسیله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهی بر اساس شرایط اجرایی ممکن است خم کردن میلگردها لازم شود خم کردن چنین میلگردهایی در کارگاه نباید بدون اجازه مهندس مسئول انجام گیرد همچنین مهندس مسئول باید تعیین کند که آیا میلگردی بصورت سرد خم شوند یا اینکه آنها را حرارت داد در ضمن خم ها باید به شکل تدریجی باشد. در صورت حرارت دادن حرارت باید به گونه ای باشد که به بتن آسیبی نرسد.

در زمان بتن ریزی باید دقت شود که آرماتور فلزی از کل روغن یا سایر پوشش های غیر فلزی که چسبندگی آرماتور و بتن را کاهش می دهد پاک شده باشد و در ضمن برای بستن آرماتورها نباید متقاطع را به یکدیگر جوش داد مگر اینکه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن میلگردهای متقاطع می تواند بوسیله ایجاد اثر بریدگی (notch effect) از لحاظ متالو»ی یک میلگرد را در نقطه جوش شده به شدت تضعیف کند.

باید در نظر داشت که حداقل فاصله آزاد بین میلگردهای موازی در یک ردیف نباید از هیچیک از دو مقدار db (قطر اسمی میلگرد) و ۲٫۵ سانتی متر کمتر باشد. در موردی که آرماتورهای موازی در دو یا چند ردیف قرار می گیرند میلگردهای ردیف بالایی باید مستقیماً روی میلگردهای ردیف پائینی واقع شود و فاصله ازاد بین ردیف ها باید حداقل برابر ۲٫۵ سانتی متر باشد. در اعضای فشاری مسلح شده به آرماتور مارپیچ یا تنگ، فاصله آزاد بین میلگردهای طولی نباید از هیچیک از دو مقدار dp 1.5 ´3.8 سانتی متر کمتر باشد، این محدودیت ها اساساً به این دلیل اعمال می شود که به بتن اجازه داده شود که به آسانی به داخل فضاهای بین میلگردها و بین میلگردها و قالب نفوذ کرده و از کرمو شدن بتن جلوگیری نماید. و مطمئن شدن از این موضوع که آرماتورها روی یک خط متمرکز نشده اند که این مورد می تواند ترک خوردگی برشی یا ترک خوردگی ناشی از افت را سبب شود.

در مورد میلگردهای گروه شده باید به این نکته توجه داشت که میلگردها باید در داخل فاموتها یا تنگها محصور شوند و در تیرها نباید میلگردهای بزرگتر از Q36 را با یکدیگر گروه نمود.

بتن خط برای آرماتور :

پوشش بتنی که بعنوان محافظی برای آرماتور در برابر هوا و اثرات دیگر است از سطح بتن تا سطح بیرونی فولادی که ضابطه پوششی در مورد آن اعمال می شود اندازه گیری می گردد. در موردی که حداقل پوشش برای یک نوع عضو ساختمانی بیان شده است حداقل پوششی بتنی اگر آرماتور عرفی، میلگردهای اصلی را در برگرفته باشد تا لبه خارجی خاموتها تنگها یا مارپیچها اندازه گیری می شود و اگر بیش از یک ردیف آرماتور اصلی بدون خاموت یا تنگ بکار برده شود تا سطح خارجی بیرونی ترین ردیف میلگردها اندازه گیری می شود.

برای آرماتور باید حداقل پوشش بتنی مندرج در زیر را تأمین نمود :

الف : پوشش حداقل cm

بتنی که بر روی زمین ریخته شود و بطور دائم در تماس با آن باشد ۷٫۵

ب:

بتنی در معرض زمین یا هوای خارج

میلگردهای T18 تا T58 5

میلگرد T16 سیم های به قطر ۱۶ میلمتر و کوچکتر ۳٫۸

ج : بتنی که در معرض هوا یا در تماس با زمین نیست :

برای تیرها و ستونها آرماتور اصلی ، تنگ ها، خاموتها، مارپیچها ۳٫۸

در مورد میلگردهای انتظار طولی خم شده (میلگردهای ستون که بعلت کم شدن ابعاد مقطع ستون در محل طبقه جهت امتداد یافتن در ستون طبقه فوقانی باید خم شوند) لازم است با ضوابطی مطابقت داشته باشد:

شیب قسمت مایل میلگرد انتظار خم شده نسبت به محور ستون نباید از ۱ به ۶ بیشتر گردد و قسمتهایی از میلگرد انتظار خم شده خم شده که در بالا و پائین محل خم ها قرار دارند باید موازی با محور ستون باشند.

برای مارپیچ باید از میلگرد یا سیم یکپارچه که بطور یکنواخت پیچیده شده تشکیل شوند و به گونه ای ساخته شوند که جابجایی و جایگذاری آنها را بدون اعوجاج و تغییر ایجاد از مقادیر مورد نظر میسر سازد.

برای ساختمانهایی با بتن ریزی در جا قطر مارپیچ نباید از ۱ سانتی متر کمتر باشد. فاصله آزاد بین مارپیچها نباید از cm 7.5 بیشتر و از ۳٫۵ سانتی متر کمتر گردد و در انتها مهار آرماتور مارپیچ باید بوسیله ۱٫۵ دور پیچیدن اضافی میلگرد یا سیم مارپیچ در هریک از دو انتهای مارپیچ تأمین شود.

و میله های موجود در آرماتور مارپیچ باید از نوع میله های پوششی بطول db 48 و حداقل ۳۰ سانتی متر باشد. آئین نامه اجازه می دهد که مارپیچ ها را در تراز پائین ترین آرماتور افقی اتصال یافته بداخل ستون قطع نمود. به هر حال چنانچه یک یا چند طرف ستون توسط تیرها یا براکت ها ستون را از همه طرف احاطه می کنند ولی دارای عمق های متفاوتی هستند تنگها باید از مارپیچ تا تراز آرماتور افقی واقع در کم عمق ترین تیر یا براکت اتصال یافته به داخل ستون امتداد یابند. این تنگهای اضافی جهت محصور نمودن آرماتور طولی ستون و قسمتی از میلگردهای تیرها که جهت تأمین مهاری به داخل ستون خم شده اند قرار داده شوند. مارپیچها باید بطور محکم در محل خود با گام و امتداد صحیح نگه داشته شود تا از جابجایی آنها در طول مدت بتن ریزی جلوگیری شود آرماتور تنگ برای اعضا فشاری باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشد:

۱٫ تمام میلگردهای غیر پیش تنیده باید توسط تنگهای جانبی محصور شوند برای میلگردهای طولی ۳۲T یا کوچکتر حداقل میلگرد T10 و برای میلگردهای طولی T34 تا T58 و میلگردهای طولی کروه شده حداقل میلگرد T12 باید به کار برده شود فاصله قائم بین تنگها نباید از هیچیک از مقادیر ۱۶ برابر قطر میلگردهای طولی ۴۸ برابر قطر میلگرد یا سیم تنگ و کوچکترین بعد عضو فشاری تجاوز نماید.

خاموتها باید به گونه ای ترتیب یابند که تمام میلگردهای گوشه و نیز میلگردهای طولی به طور حداقل یک در میان در گوشه یک تنگ با زاویه داخلی حداکثر ۱۳۵ درجه قرار گرفته و بطور جانبی نگه داشته شود و بعلاوه هیچ میلگردی نباید از میلگردهای دو طرف خود که در گوشه این تنگها قرار گرفته اند فاصله آزادی بیش از ۱۵ سانتی متر داشته باشند. در مواردی که میلگردهای طولی روی محیط یک دایره قرار می گیرند می توان از تنگهایی به شکل یک دایره کامل استفاده نمود. باید توجه داشت که کلیه میلگردهای طولی تحت فشار باید در داخل تنگهای جانبی محصور شوند و محل قلاب خاموتها به سمت داخل ستون بوده و محل آن یکی در میان تغییر یابد.

آرماتور فشاری موجود در تیرها باید توسط تنگها یا خاموتها محصور گردند که از کمانش جانبی آن جلوگیری شود.

برای اجرای میلگرد تیرها ابتدا آرماتور بند میلگردهای طولی را به بالای آرماتورهای انتظار ستون می بندد و خاموتها را دور میلگردهای طولی بافته و سپس آنها را آزاد می کنند میلگردها که اینکه شبکه شده اند در جای خود قرار می دهند جهت انجام این کار ابتدا قالبهای (چوبی یا فلزی) افقی زیر تیرها را به ستونها چسبانده (قالب های زیرسری) و دو میلگرد در راستای عمود بر میلگردهای طولی قرار می دهند و میلگردهای طولی را در بالای ستون می بافند سپس میلگردهای عمود بر میلگردهای طولی را آزاد کرده و تیر بافته شده به پائین سقوط می کند و در جای خود روی قالب زیر سری قرار می گیرد سپس دور آن را قالب عمودی بسته و کل سقف را تیرچه و بلوک گذاری می کنند. همچنین یک بلوک ۵´5 ´ 5 سانتی متری را بوسیله سیمی به آرماتور طولی بسته شده قرار می دهند تا به هنگام آزاد نمودن میلگردهای طولی از قیدها و پس از قرارگیری روی قالب زیر سری این بلوک مانع از چسبیدن میلگردها به قالب شده و ایجاد پوشش (Cover) بتنی نماید. در ضمن یک میلگرد کوچک به روی میلگرد طولی جوش می دهند تا یک میزان جهت بتن ریزی باشد و به هنگام بتن ریزی بتن سقف تا روی میلگرد مذکور ریخته و ماله کشیده شود و این میلگرد تأمین کننده پوشش روی میلگرد طولی فوقانی تیر می باشد.

بعد از آرماتور بندی پوترهای بتنی اقدام به چیدن تیرچه ها می کنند این کار در کارگاههای کوچک توسط کارگران و با احتیاط کامل میسر می شود طوری که هیچ کجای بتن تیرچه نباید ضربه ببیند و در کارگاههای بزرگ این کار توسط تاور انجام می شود. بعد از حمل تیرچه ها اقدام به چیدن می کنند برای انجام این کار مقداری از بتن انتهای تیرچه ها را می تراشند تا میزان درگیری تیرچه ها با بوته بتنی بیشتر شود سپس بین آنها در دو سرشان یک تیرچه گذاشته و آنها را مرتب می کنند و به فاصله یک بلوکه از یکدیگر قرار می دهند و یا برای اینکه سقف سبکتر شود از پلی استایرن بجای بلوک استفاده می شود در ضمن برای اینکه سرعت کار افزایش یابد از یک تکه چوب استفاده می کنند به اینصورت که یک تکه چوب را به اندازه بلوک (پلی استایرن) می برند و بجای قرار دادن بلوک (پلی استایری) از چوب استفاده می کنند بعد از قراردادن تیرچه میلگردهای تیرچه را با سیم به میلگردهای پرترهای بتنی می بندد و سپس اقدام به چیدن پلی استایرین از دو طرف می کنند و در دهانه های بزرگ برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تیرچه ها و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک و همچنین در محل هایی که بار منفر موجود باشد کلاف میانی بتنی که جهت آن عمود بر جهت تیرچه هاست در سقف تعبیه می شود حداقل عرض کلاف میانی، برابر عرض بتن اشنه تیرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود. و در صورتی که بار زنده سقف کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه بیشتر از ۴ متر باشد یک کلاف میانی در سقف تعبیه می شود و برای دهانه کمتر از ۴ متر و بار زنذه کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمربع به کلاف میانی نیازی نیست.

و در مورد بار زنده بیشتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و دهانه ۴ تا ۷ متر دو کلاف میانی و برای دهانه های بیشتر از ۷ متر سه کلاف میانی اجرا می شود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.