فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج

گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج

دسته بندیگزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج ۱

دارائیها ۲

دارائیهای غیر مجاز ۲

فعالیت های عملیاتی ۵

تاریخچه فعالیت های شرکت ۶

فعالیت های اصلی شرکت ۶

عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال ۷

دارائیهای شرکت ۸

درآمدها ۹

موجودی نقد و بانک ۱۰

سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۱۱

دارائیهای امانی ۱۳

بهای تمام شده خدمات ارائه شده ۱۶

هزینه های سر بار عملیلاتی ۱۸

صورت تطبیق سود عملیات ۲۰

تعهدات و بدهی ها ۲۱

ثبت سند….. ۲۲

بررسی سندهای مربوط به پرداخت مالیات سال ۸۷ ۲۴

بررسی فاکتور مربوط به خرید برنج ….. ۲۶

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه۱۳۸۷

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

عنوان

  1. ترازنامه.
  2. صورت سود و زیان .
  3. صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .
  4. صورت سود (زیان)جامع .
  5. صورت جریان وجوه نقد .

الف. تاریخچه فعالیت شرکت .

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .

ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.

د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .

صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

تراز نامه

در تاریخ۲۹اسفند ۱۳۸۷

دارائیها

موجودی نقد و بانک……………………………………………….۰۰۰/۰۰۰/۳۸۵

حسابها و اسناد دریافتی تجاری …………………………………..۰۰۰/۳۵۰/۱۹۲

سایر حسابها و اسناد دریافتی………………………………………۰۰۰/۰۰۰/۱۰

پیش پرداختها……………………………………………………………۰۰۰/۰۰۰/۳۴

جمع دارائیهای جاری…………………………………………………..۰۰۰/۱۳۵/۶۲

دارائیهای غیر جاری:

دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک ………………………………۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰

جمع دارائیهای غیر جاری …………………………………………۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰

جمع دارائیها…………………………………………………………..۰۰۰/۱۳۵/۱۲۷

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

تراز نامه

در تاریخ۲۹اسفند ۱۳۸۷

بدهیها و حقوق صاحبان سهام……………………………………….۲۹/۱۲/۱۳۸۷

حسابهای پرداختنی تجاری………………………………………….۰۰۰/۵۲۰/۱۸۴

سایر حسابها و اسناد پرداختنی……………………………………..۰۰۰/۴۸۰/۹۵

ذخیره مالیات…………………………………………………………۰۰۰/۰۰۰/۳۰

جمع بدهیهای جاری…………………………………………………۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰

بدهیهای غیر جاری:

ذخیره مزایای خدمت کارکنان………………………………………۰۰۰/۵۰۰/۲۰

جمع بدهیهای غیر جاری…………………………………………..۰۰۰/۵۰۰/۲۰

جمع بدهیها……………………………………………………………۰۰۰/۵۰۰/۳۳۰

حقوق صاحبان سهام :

سرمایه………………………………………………………………..۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰

مازاد تجدید ارزیابی…………………………………………………………….×××

سود (زیان )انباشته……………………………………………………..۰۰۰/۸۵۰/۴۰

جمع حقوق صاحبان سهام………………………………………….۰۰۰/۸۵۰/۹۴۰

جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها………………………………..۰۰۰/۱۳۵/۱۲۷

شرکت غله وخدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۷

ریال

درامد حاصل از خدمات ارائه شده…………………………………………..۰۰۰/۳۵۰/۴۵۰

کسر می شود :بهای تمام شده خدمات ارائه شده ………………………….۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰

سود ناخالص کسر می شود ………………………………………………………۰۰۰/۳۵۰/۱۵۰

هزینه های اداری و عمومی …………………………………………………………۰۰۰/۴۳۰/۴۱

سود (زیان ) خالص ………………………………………………………………….۰۰۰/۹۲۰/۱۰۸

گردش حساب سود (زیان ) انباشته

سود (زیان ) خالص………………………………………………………..۰۰۰/۹۲۰/۱۰۸

سود انباشته در ابتدای سال ……………………………………………….۰۰۰/۸۵۰/۴۰

تعدیلات سنواتی…………………………………………………………….۰۰۰/۳۰۰/۳

سود (زیان ) انباشته در پایان سال ……………………………………….۰۰۰/۴۷۰/۱۴۶

صورت سود (زیان ) جامع…………………………………………….. ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰

سود (زیان ) خالص سال جاری…………………………………………۰۰۰/۴۷۰/۱۴۶

اندوخته تجدید ارزیابی ………………………………………………….۰۰۰/۷۰۰/۶۴

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورت جریان و وجوه نقد

برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷

فعالیت های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی………………۰۰۰/۵۴۰/۲۸۷

فعالیت های سرمایه گزاری :

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت ……………………………….۰۰۰/۵۰۰/۸۷

خالص (افزایش (کاهش) ) در وجه نقد …………………………………..۰۰۰/۰۴۰/۲۰۰

مانده وجه نقد در اغاز سال ……………………………………………………..۰۰۰/۹۶۰/۸۴

مانده وجه نقد در پایان سال ……………………………………………….۰۰۰/۰۰۰/۳۸۵

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷

۱٫ تاریخچه فعالیت شرکت :

۱_۱کلیات :

شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۰ و تحت شماره ۸۹۱۴۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۱راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند ۲ تصویب نامه ۵۶۱/۱۳ ط مورخه ۲۸/۱۱/۸۱ شورای عالی اداری و نامه شماره ۲۲۵۲۹ مورخه ۲۹/۱۱/۸۳ وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ ۱/۱/۸۳ وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۳ تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی ارغوان یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره ۵۴۶۳ به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در هیدج می باشد .

۲_۱ فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ، روغن ، برنج ،قند وشکر و… ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و …)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .

۲_۲_۱٫عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.

ه ) واردات برنج و توزیع آن در سطح استان

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷

۳_۱وضعیت اشتغال

متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .

موقت

دائم

وضعیت شاغلین

۴

۲۱

تعداد شاغلین

با توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل ۵نفر شرکتی و ۲۰ نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .

۲٫ مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .

۳٫ خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۱_۳٫ دارائیهای ثابت :

۱_۱_۳٫ دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۲_۱_۳٫ استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه ۱۳۸۰و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .

روش استهلاک

نرخ استهلاک

دارائی

خط مستقیم

ساله۱۰

اثاثه و منصوبات

۲_۳٫درامدها

درامد حاصل از توزیع قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.

همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

۳_۳٫ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هیات

مدیره شرکت بر مبنای سی روز اخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گردیده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالی از سازمان غله به دلیل نا مشخص بودن وضعیت انتقال ذخیره ای محاسبه نمی گردد .

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷

۴٫ موجودی نقد و بانک :

موجودی نقد شامل بانک صادرات شعبه هیدج ، حساب جاری ها و تنخواهگردانها می باشد .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.