فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب

دسته بندیگزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۶۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

۱) تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران در تاریخ ۳۱/۳/۷۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و شماره ۹۱۰۰۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۱ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان کرج به ثبت رسیده است شرکت در تاریخ ۳۱/۳/۷۱ با انتقال اموال و دارایی ها و تأسیسات آب مشروب از شرکت ها و دستگاههای قلبی و چهارچوب قانون نشان شرکت های آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به کار کرد.

۲) فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرها و امورات تابعه است .

۳) وضعیت اشتغال :

تعداد کارکنان دائم و موقت با شرح ذیل می باشد :

شرح ۳۰/۱۲/۸۳ ۲۹/۱۲/۸۲

کارکنان دائم ۶۸۶ نفر ۷۰۸ نفر

کارکنان شرکت خدماتی ۵۰ نفر ۱۹۳ نفر

۲) مبنای تهیه صورتهای مالی :

بر اساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب یکبار به تاریخ ۲۹/۱۲/۷۱ و بعداً تحویل آبرسانیها در خصوص کلیه دارائیها تجدید ارزیابی شده و صورتهای مالی از آن تاریخ اساساً بر بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد تخصصی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است .

۳) خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۱-۳ موجودی مواد و کالا = موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش گروه های اقلام مشابه ارزشیابی در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود بهای تمام شده موجودیها با به کارگیری روش میانگین تعیین می گردد.

۲-۳ سرمایه گذاریها = سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود در آمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ( تا تاریخ ترازنامه ) شناسایی می شود .

۳-۳ دارائیهای ثابت شهود :

۱-۳-۳ نحوه ثبت دارائیهای ثابت = دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود .

مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه درخواست یا عمر مفید دارائی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد . در صورتیکه مبلغ آن با اهمت به عنوان مخارج سرمایه هایی محصوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوطه مستهلک می شود .

هزینه های نگه داری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استانداردهای عملکرد ارزیابی دارایی اولیه انجام می شود. هنگام وقوع به عنوان هزینه های اجرایی تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

دارایی های ثابت مشهود ایجاد یا خریداری شده از محل منابع طرح های عمرانی و هیا سایر کمک ها در صورت اطمینان از احراز شرایط تا قبل از اتمان طرح تحت عنوان پروژه های در در جریان تکمیل در حسابها منعکس و پس از اتمام طرح و آغاز بهره برداری به حساب دارائی های ثابت مشه ود شرکت منظور می گردد.

روش و نرخ استهلاک :

استهلاک داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی های مربوطه به صورتجلسه مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی های نیرو بر اساس نرخ هاو روش های زیؤ محاسبه می شود.

دارائی

نرخ استهلاک

روش استهلاک

ساختمانها

۱۰ ساله

خط مستقیم

تأسیسات

۳۰-۱۵-۸ ساله

خط مستقیم

ماشین آلات

۱۰ ساله

خط مستقیم

وسائط نقلیه

۵ ساله

خط مستقیم

اثاثیه و منصوبات

۱۰ ساله

خط مستقیم

برای دارایی های ثابتی که در خلال مال تحصیل مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر ی: از دارایی های ثابت استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار و یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد. میزان استحلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳% نرخ استهلاک منعکس جدول صفحه قبل است .

مخارج تأمین مالی :

مخارج تأمین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنا مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت دارائی های واجد شرایط است.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب آنها منظور می شود.

کمکهای مردمی ، هدایا و منابع طرح های عمرانی برای توسعه :

در صورت اطمینان از شرایط احراز از کمک های مردمی ، هدایا و منابع طرح های عمرانی که انتقال مالکیت آن محدود بوده و ما به ازاء آن در قالب تسهیلات بلند مدت مطالبه خواهد شد ؛ تحت سر فصل بدهیهای بلند مدت انعکاس یافته اتس و کمک هایی که برای جبران هزینه ها و یا زیان گذاشته و یا کمک درآمد عملیاتی پرداخت شده مستقیماً به حساب سود و زیآن سال جاری منظور شده است.

معافیت مالیاتی :

طبق ماده ۱ قانون تشکظیل شرکتهای آب و فاضلاب مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۶۹ این شرکت به مدت ۱۵ سال از پرداخت حساب سود و زیان سال جاری منظور خواهد شد.

حقوق انتفاعی مشترکین :

حق انشعاب :

وجوهی که مشترکین برای برخورداری از خدمات آب شهری و دفع فاضلاب به شرکت پرداخت می نماید پس از برقراری امکان خدمات از سوی شرکت با توجه به تسیر تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب بر اساس قانون ماده واحد مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۴/۲/۷۷ به عنوان منبع سرمایه ای شناسایی در صد در صد آن تحت سر فصل حقوق عمومی ( حق انشعاب) ثبت می گردد. این حسابها قابل تقسیم یا تبدیل به سهام یا قابل مصرف برای جبران زیان عملیاتی نبوده و به عنوان حقوق عمومی تلقهی می گردد و صرفاً وقتی منابع جدیدی تکافوی بازخرید انشعاب را در دوره مالی ننماید ممکن است کاهش یابد حق تفکیکی بابت بخشی هزینه های برقراری انشعاب دریافت می شود و جزء حقوق عمومی محسوب می گردد.

مشارکت مردم برای ساخت و نوسازی شبکه های توزیع آب ، تأسیسات ، ماشطن آلات مشخص و یآ تأمین بخشیه از منابع سرمایه ای اجرای طرح های محلی از سوی افرار حقیقی و یا حقوقی به شرکت پرداخت می شود.

و این پرداخت ها جزء حقوق عمومی تلقی می شود.

حوزه عملیاتی شرکت :

حوزه عملیاتی شرکت شهرستان کرج می باشد که با توجه به تقسیم بندی به شرح ذیل می باشد :

هزینه :

عملیات مالی شرکت ک تمامی عملیات مالی شرکت در ستاد صورت می گیرد. و ادارات تابعه شرکت توسط یک نفر کارپرداز که از طریق ستاد انتخاب می شود انجام می گیرد. بدین صورت که در اول سال مالی با توجه به حجم عملیاتی شهرهای فوق الذکر دبلغی تحت عنوان دلخواه تحت اختیار کارپرداز قرار میگیرد لازم به توضیح است که مبلغ تعیین شده فقط به انجام هزینه های جزئی و روزمره امور اقتصادی انجام هزینه های کلان که از قبل در بردار تعیین شده با برنامه ریزی مدول از طریق ستاد صورت می پذیرد.

تنخواه گردان * * *

بانک * * *

طی سال مالی کارپردازهی موظف است در هر بار یک سوم سقف تنخواه خود را هزینه کرده و جهت شارژ مجدد به امور مالی ستاد ارسال نماید .

در این صورت ثبت ذیل صورت می پذیرد :

هزینه ها * * *

تنخواه گردان * * *

ثبت زیر جهت شارژ تنخواه زده می شود :

تنخواه گردان * * *

بانک * * *

با توجه به ثبت بالا مجدداً سقف تنخواه به همان رقم اولیه می رسد ، این عمل تا پانزدهم استفند هر سال ادامه می یابد و بعد از این تاریخ کلیه کارپردازی ها می بایست نسبت به صفر نمودن تنخواه خود اقدام نماید.

در این صورت ثبت های ذیل صورت می پذیرد :

در صورت ارائه اسناد و مدارک به اندازه رقم تنخواه :

هزینه ها * *

تنخواه گــــردان * *

در صورت ارائه وجه نقد ( واریز رقم تنخواه به حساب جاری شرکت) :

بانـــک * *

تنخواه گــــردان * *

کلیه هزینه های تولید با توجه به مراحل ترسیم شده در بالا صورت می پذیرد :

مرحله استحصال – مرحله تسویه – مرحله انتقال – مرحله ذخیره و مرحله توزیع

هزینه استحصال آب :

ابتدا درخواست هزینه اتسحصال آب را بررسی می کنیم برای هزینه استحصال آب مالیات آن را (۵%) حساب می کنیم آن با شرح ذیل :

هزینه تعمیر و نگهداری تأسیسات * *

مالـیات پرداخـتنی * * ۴۹۰۰۰۰= ۵% × 980000

اشخاص و شرکتهـا * * ۹۳۱۰۰۰۰ = ۴۹۰۰۰۰ – 980000

9800000 هزینه بابت نصب پمپ شناور

در آمد :

منابع کسب درآمد

حق انشعاب منابعی که بابت حق انشعاب از مردم رفته می شود و به عنوان در آمد محسوب نمی شود بلکه یک اندوخته است و حالت سرمایه ای دارد .

آبهای مصرفی در آمد اصلی شرکت به حساب می آید و هر ساله یک نرخی به آن اضافه می شود که در این دو سال اخیر طبق مصوبه دولت افزایش نرخ نداشته است .

آبونمان : مبلغی که هر ماه بابت یک سری از خدمات شرکت ( چه از این خدمات استفاده شود یا نه ) هزینه ای به نام آبونمان پرداخت می شود که بر اساس کنتور این نرخ را به دست می آورند که خانگی و تجاری مبلغ های خاص خود را دارند.

( فرم گزارش ، فروش آب بها به تفکیک تاریخ )

تبصره ۲ : شهرهایی که طرح فاضلاب آنها در دست احداث است ۱% آب بها تا زمان نصب انشعاب از مشترکین دریافت می شود .

تبصره ۳ : ارقامی تحت عنوان حق مشارکت طرح های بازسازی از مصرف کنندگان در سطح استان تهران اخذ می گردد.

درصد تبصره × مبلغ کل آب بها تبصره ۲

ح دریافتی تجاری * * بانک * *

جمع کل درآمد * * جمع دریافتی تجاری * *

ثبت فروش آب بها ثبت وصول آب بها

ضمانتنامه : بانک * *

سپرده حین انجام تعهدات * *

ضمانتنامه حین انجام تعهدات : ۵% از مبلغ اولیه قرارداد برای پیمانکار به قرارداد با مبلغی پایین می بندند.

ضمانتنامه پیش پرداخت : به همان مبلغ پیش پرداخت باید تضمین ارائه بدهد.

در این شرکت سفته ها معمولاً از راننده ها بابت تضمین قرارداد و همچنین از کارپردازها اخذ می گردد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.