فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کتاب اصول مهندسی زلزله

کتاب اصول مهندسی زلزله

دسته بندیعمران
فرمت فایلzip
حجم فایل۳٫۴۸۱ مگا بایت
تعداد صفحات۱۱۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مبانی لرزه شناسی

زلزله شناسی

منشا زلزله

انواع رفتارها در مرز مشترک صفحات لیتوسفری

تکتونیکایران

لرزه خیری ایران

پیشگویی زلزله

زلزله های غیر تکتونیکی

گسل

انواع گسل

گسل فعال

طول گسل ها

امواج لرزه ای

سرعت امواج لرزه ای

کانون زلزله

مرکز زلزله

عمق زلزله

انواع زلزله ها بر حسب عمق کانونی

تعیین کانون زلزله

شدت زلزله

کاستی های شدت زلزله

بزرگی زلزله

تخریب زلزله های با بزرگی مختلف

انرژی زلزله

نواحی دور و نزدیکبه مرکز زلزله

وسعت زلزله

لرزه نگار

شتاب نگار

اصول مهندسی زلزله فهرست ب

پارامترهای اساسی مهندسی زلزله

تاثیر نوع خاکبر امواج زلزله

مکانیزم های آسیب رسانی زلزله

رابطه شتاب ماکزیمم زمین با فاصله از مرکز زلزله

علت کاهش شدت زلزله با افزایشفاصله از کانون زلزله

دینامیک سازه ها

روشهای تحلیل سازه های مقاوم در برابر نیروی زلزله

انواع ارتعاشات

درجات آزادی

سختی و میرایی

تعیین سختی جانبی

ترکیب سختیهای جانبی

انواع تحریکدینامیکی

معادله حرکت

ارتعاش آزاد

ارتعاش آزاد سیستم یکدرجه آزادی فاقد میرایی

زمان تناوب طبیعی Tn

ارتعاش آزاد سیستم یکدرجه آزادی با میرایی

ارتعاش اجباری سیستم یکدرجه آزادی

معادله حرکت ، تحریکزلزله

تحلیل دینامیکی سیستم های چند درجه آزادی

محاسبه بردار الاستیک fs

تعیین بردار الاستیکبه روش سختی

خصوصیات ماتریس سختی

رابطه تعامد مودها در سیستم های چند درجه آزادی

آنالیز مودال سیستم های چند درجه آزادی

پاسخ سیستمهای خطی در برابر زلزله

کمیتهای پاسخ

تاریخچه پاسخ

اصول مهندسی زلزله فهرست ت

طیفپاسخ

طیف پاسخ تغییرشکل

طیف پاسخ شبه سرعت

طیف پاسخ شبه شتاب

مشخصه های طیفپاسخ

تاثیر میرایی بر طیفپاسخ

طیف طرح الاستیک

اختلاف بین طیف طرح و طیفپاسخ

سیستم های باربر جانبی

شکل پذیری

سیستم قاب خمشی

معایب سیستم باربر قاب خمشی

سیستم های باربر جانبی سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربند

انواع مهاربندی ها

مهاربند هم مرکز یا همگرا

مهاربندخارج از مرکز یا واگرا

عوامل موثر بر انتخاب مهاربندی و ابعاد آن

راههای جلوگیری ازایجاد نیروی کششی ستون مجاور دهانه مهاربندی

تحلیل سیستم های مهاربندی همگرا

قاب همگرای ویژه

سیستم دیوار برشی بتن مسلح

سیستم دیوار برشی با مصالح بنایی مسلح

سیستم دوگانه

مروری بر آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزلهاستاندارد

اهداف استاندارد ۲۸۰۰

ملاحظات ژئوتکنیکی

ملاحظات معماری

اصول مهندسی زلزله فهرست ث

ملاحظات پیکربندی سازه ای

ضوابط کلی

گروه بندی ساختمانها برحسب اهمیت

گروه بندی ساختمانها برحسب شکل

نکاتی پیرامون شکل بندی ساختمان در پلان

نکاتی پیرامون شکل بندی سازه ای

گروه بندی ساختمانها برحسب سیستم سازه ای

محاسبه ساختمانها در برابر نیروی زلزله

ملاحظات کلی

نیروی جانبی ناشی از زلزله

روش تحلیل استاتیکی معادل

تراز پایه

نسبت شتاب مبنای طرح A

ضریب بازتاب ساختمان B

طبقه بندی نوع زمین

زمان تناوب اصلی نوسان

ضریب اهمیت ساختمان I

ضریب رفتار ساختمان R

توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان

توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان

نحوه تعیین مرکز سختی

نحوه تعیین مرکزجرم

محاسبه ساختمان در برابر واژگونی

نیروی قائم ناشی از زلزله

روش تحلیل دینامیکی

حرکت زمین

تغییرمکان جانبی نسبی طبقات

اثر P-Δ

اصول مهندسی زلزله فهرست ج

مراجع

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.