فایلار
اطلاعات بیشتر

کتابچه مدیریت درمان سکته حاد مغزی

کتابچه مدیریت درمان سکته حاد مغزی

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۳٫۴۲۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۷۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تهیه شده در کارگروه تخصصی مدیریت درمان سکته حاد مغزی

معاونت درمان دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

فهرست مطالب

– بخش اول مقدمه و تعاریف

مقدمه

– بخش دوم استاندارد خدمات

عنوان دقیق خدمت

تعریف و تشریح خدمت

شرح خدمات اصلی

ملزومات بخش ارائه خدمت در یک واحد بیمارستانی

نحوه دسترسی به واحد درمان سکته حاد مغزی

نمودار ارائه خدمت استاندارد بیمار سکته حاد مغزی

فرد/افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز Order خدمت مربوطه و استاندارد تجویز

ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت

عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز استاندارد برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت

استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت

تجهیزات پزشکی سرمایه ای و اقلام اداری مورد نیاز به ازای هر خدمت

داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت

خدمات درمانی و تشخیص طبی و تصویری جهت ارائه هر واحد خدمت

ویزیت یا مشاوره های لازم جهت هر واحد خدمت

شواهد علمی اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های تجویز خدمت

دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیون های مذکور

مدت زمان ارائه هر واحد خدمت

حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت

خدمات جایگزین آلترناتیو موجود در کشور برای خدمت

مقایسه تحلیلی خدمت مورد بررسی نسبت به خدمات جایگزین

اولویت خدمت با توجه به سایر جایگزین ها

– بخش سوم مدیریت ارائه خدمات

برنامه ریزی و سازماندهی

ستاد معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ستاد معاونت درمان دانشگاه

بیمارستان مجری برنامه

ثبت و گزارش دهی

پایش و ارزشیابی

الف معیار های ارزیابی بخش پیش بیمارستانی

ب معیار های ارزیابی بخش اورژانس

ج معیار های ارزیابی بخش SCU

پیوست ها

پیش نویس اول شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزی

پیوست پروتکل پیش بیمارستانی مدیریت درمان سکته حاد مغزی

پیوست الزامات بیمارستان های واجد شرایط درمان مدیکال سکته حاد مغزی

پیوست الزامات بیمارستان های واجد شرایط درمان جامع سکته حاد مغزی

پیوست نحوه محاسبه امتیاز NIHSS Score

پیوست الف پرسشنامه بررسی اندیکاسیون تزریق ترومبولیتیک وریدی rtPA

پیوست ب کنترااندیکاسیونهای تزریق ترومبولیتیک وریدی rtPA

پیوست بررسی اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون تزریق ترومبولیتیک شریانی rtPA

پیوست اقدامات پسابیمارستانی

مقدمه

انواع خدمات بعد از بیمارستانی

پیشگیری ثانویه

بازتوانی

پیوست نمونه فرم ثبت و گزارش دهی

پیوست فرم گزارش عملکرد ماهانه

پیوست طرح درس آموزش تخصصی مدیریت درمان سکته حاد مغزی

دوره آموزشی مدیریت درمان سکته حاد مغزی برای گروه اورژانس پیش بیمارستانی

دوره آموزشی مدیریت درمان سکته حاد مغزی برای گروه مدیران بیمارستانی

دوره آموزشی مدیریت درمان سکته حاد مغزی برای گروه پزشکی و غیرپزشکی بیمارستانی

پیوست آموزش و اطلاع رسانی عمومی

مقدمه

الف آموزش عمومی

ب اطلاع رسانی عمومی

منابع

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.