فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کارورزی دانشگاه علوم انسانی ،مدیریت صنعتی،موضع:ایمنی(H.S.E)

کارورزی دانشگاه علوم انسانی ،مدیریت صنعتی،موضع:ایمنی(H.S.E)

ایمنی ، بهداشت وحفظ محیط زیست ازجمله اهداف اصلی مدیریت بوده که فقط ازطریق برنامه ریزی وعاقبت اندیشی قابل دسترس می باشد عملا کارکنان نیز تعهدات قانونی برای حفظ ایمنی وسلامتی خود را داشته و شرکت نیز سعی در ایجاد همکاری وتعاون دراین زمینه رادارد . بدین وسیله توجه به امکان نداشتی توضیح کامل دستورالعمل ها به خلاصه تعدادی ازآنها دراین بخش می پردازیم كه در حال حاضر در شركت هیروکار پارسیان درحال اجرا ميباشند. با توجه به مهم و با اهمیت بودن ایمنی…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.