فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کارتحقیقی – تجارت حرام

کارتحقیقی – تجارت حرام

کارتحقیقی - تجارت حرام 1
این فایل شامل 20 صفحه ورد ومطالب زیر می باشد  چکیده معامله   توافق ،   ارتباط ، یا حرکتی است که بین خریدار و فروشنده برای تبادل یک دارایی و وجه صورت می‌گیرد. معامله با تغییر در وضعیت مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سروکار دارد. خریدار و فروشنده، شخصیت‌ها یا اشیای مجزایی هستند که اغلب با تبادل اقلام باارزش، همچون اطلاعات، کالا، خدمات، و پول سروکار دارند. حتی اگر کالا در یک زمان و پول در زمانی دیگر مبادله شود نیز همچنان بدان معامله می‌گویند. از این نوع معامله تحت عنوان معامله دوبخشییادمی‌شودکهبخشاولدادنپولوبخشدومدریافتکالامی‌باشد آیاتی بسیاری در باب   تجارت   و کسب و کار در   قرآن کریم   وجود دارد که به تفصیل به بیان آنها و دیدگاه   مفسران شیعه   خواهیم پرداخت . …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.