فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کارآموزی کامپیوتر سازمان آموزش و پرورش

کارآموزی کامپیوتر سازمان آموزش و پرورش

دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۳۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه و تشکر

سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید تا به یاری این موهبت راه ترقی و تعالی را بپیماید.

یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر حضور گسترده کامپیوتر در کلیه عرصه های فهالیت انسان است به گونه ای که انجام برخی از کارها بدون استفاده از کامپیوتر قابل تصور نمی باشد. کامپیوتر به عنوان ابزاری قدرتمند، سرعت و دقت کارها را فوق العاده افزایش داده و گذرگاه های صعب العبور علم را به شاهراههای هموار مبدل ساخته است به همین دلیل در جهان کنونی آموزش و یادگیری علوم کامپیوتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.

فهرست

عنوان

مقدمه و تشکر ……………………………………………………………… ۳

فهرست ………………………………………………………………………. ۴

فصل اول :آشنایی کلی با مکان کارآموزی ………………………. ۵

۱ ) تاریخچه سازمان ……………………………………………………. ۶

۲ ) نمودار سازمانی و تشکیلات ……………………………………. ۹

۳ ) نوع محصولات تولیدی یا خدمات …………………………… ۱۰

۴ ) شرح مختصری ازفرایند تولید یا خدماتی ………………….. ۱۹

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز……. ۳۱

۱ ) موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی ………………………… ۳۲

۲ ) بررسی شرح وظایف در واحد صنعتی ……………………… ۳۳

فصل سوم : آزمون آموخته ها – نتایج و پیشنهادات ……………. ۴۲

گزارش کار ………………………………………………………………… ۴۳

فصل اول

آشنایی کلی

با مکان کارآموزی

۱- تاریخچه سازمان

تعریف مدیریت: مدیریت فرآیند بکارگیری موثر کارآمد منابع انسانی و مادی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی که بر اساس نظام آموزشی مورد قبول جامعه صورت می گیرد.

سازمان آموزش و پرورش استان

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

کارشناسی فنی و حرفه ای

شناسنامه هنرستان ۱۷ شهریور

شناسنامه هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی استان گلستان

مشخصات واحد آموزشی شهرستان بندرترکمن کد: ۲۶۶۰۸۶۰۵

نام هنرستان: هفده شهریور کد: ۲۶۶۰۸۶۰۵ سال تأسیس ۱۳۶۲ تلفن: ۲۹۶۰

آدرس کامل: بندرترکمن- خ سیزده آبان فنی: حرفه ای * کشاورزی

تاریخ احداث بنا: ۱۳۶۰ دولتی * غیر انتفاعی

آیا بنا مخصوص هنرستان ساخته شده است؟ بلی * خیر

مشخصات مدیر و معاونین هنرستان

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ انتساب

مدیر

لیسانس (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت)

ادبیات عربی

۱۵/۶/۷۸

معاون فنی

لیسانس

جغرافیا

۱/۶/۸۲

معاون آموزشی

….

لیسانس

جغرافیا

۳۰/۲/۷۹

معاون پرورشی

فهرست رشته ها و آمار هنرجویان در سال تحصیلی ۱۳۸۳- ۱۳۸۲ هنرستان (هفده شهریور)

ردیف

عنوان رشته

کد رشته

تعداد هنرجو

تاریخ تأسیس رشته

دوم

سوم

کلاس

هنرجو

کلاس

هنرجو

۱

کامپیوتر

۲۵۰۱

۱

۳۵

۱

۳۵

۱۳۷۷

۲

حسابداری

۲۴۷۱

۱

۳۵

۱

۳۵

۷۳-۷۲

۳

کودکیاری

۲۴۹۱

۱

۳۳

۱

۲۸

۶۱-۶۰

۴

۵

۶

جمع

۳

۱۰۳

۳

۹۸

جمع کل

کلاس ۶

هنرجو ۲۰۱

اطلاعات مربوط به فضای هنرستان

دولتی* استیجاری نوساز* قدیمی یک طبقه دو طبقه * سه طبقه

پایین ۴۲ متر مربع ۱۰ سالن بالا ۴۹

مساحت کل زمین

۲۸۶۲

تعداد کل اتاقها

۱۶

تعداد کلاسها

۸

مساحت کل سالنها

۹۱ متر مربع

مساحت زیربنا

۷۶۶

تعداد اتاقهای اداری

۲

تعداد سالنها

۲

مساحت نمازخانه

مساحت فضای سبز

تعداد اتاقهای اختصاص داده شده به وسایل اسقاطی

۱

مساحت سالن ورزشی

مساحت انبار اصلی

تعداد چشمه های دست شویی

۹

مساحت سالن سمعی و ……..

۲- نمودار سازمان و تشکیلات

مدیر

دبیر

۳- نوع محصولات تولیدی یا خدمات

کد دانش آموز

محل الصاق عکس

کارت شمارۀ «1» محل الصاق

مشخصات فردی عکس

شماره دانش آموزی:

نام خانوادگی:

نام:

نام پدر:

شماره شناسنامه: محل صدور: محل تولد:

تاریخ تولد: روز: ماه: سال:

ملیت: دین: مذهب:

نشانی محل سکونت: تلفن:

تغییر نشانی: تلفن:

نشانی محل کار ولی یا سرپرست: تلفن:

تغییر نشانی: تلفن:

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده:

سمت یا نسبت با دانش آموز:

تاریخ تنظیم:

مشخصات محل سکونت:

آپارتمان خانه با حیاط مستقل سایر موارد

شخصی استیجاری واگذاری سایر موارد

انواع دیگر با ذکر مشخصات

تعداد افرادی که مشترکاً در یک خانه زندگی می کنند:

تعداد اتاقها:

آیا دانش آموز اتاق مستقل دارد؟

وضعیت اقتصادی خانواده:

مرفه خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف

کد دانش آموز

نام و نام خانوادگی دانش آموز

کارت شماره ۲

مشخصات افراد خانواده دانش آموز

نسبت

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

تحصیلات

شغل

بیماریها و نواقص جسمانی

تاریخ فوت یا شهادت

تاریخ متارکه

پدر

مادر

ناپدری

نامادری

سرپرست

خواهران و برادران با قیدتنی و ناتنی

سایر کسانی که با دانش آموز زندگی می کنند با قید نسبت آنان با دانش آموز

استعداد خاص یابارز خانوادگی:

زبان خاصی که در خانه صحبت می کنید:

دانش آموز فرزند چندم خانواده است؟

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده:

سمت یا نسبت با دانش آموز

تاریخ تنظیم

مشخصات مدارسی که دانش آموز از ابتدا تا کنون در آن تحصیل کرده است

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.