فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کارآموزی طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید واقع در شهر اردبیل

کارآموزی طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید واقع در شهر اردبیل

دسته بندیگزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………….. ۱

بررسی اقتصادی ……………………. ۳

چکیده طرح ……………………….. ۴

مشخصات فنی هتل …………………… ۵

برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری …….. ۶

برآورد هزینه ساختمان و زمین ……….. ۶

برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی ۶

هزینه های قبل از بهره برداری ………. ۸

برآورد هزینه های جاری …………….. ۹

برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل …… ۹

فهرست مطالب

عنوان صفحه

هزینه های سوخت آب و برق و تلفن …….. ۱۰

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک …. ۱۱

هزینه های پیش بینی نشده …………… ۱۱

خدمات بیمه ………………………. ۱۲

جمع هزینه های جاری ……………….. ۱۲

سرمایه در گردش …………………… ۱۲

محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانکی ……… ۱۳

محاسبه درآمدهای هتل ………………. ۱۴

محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها …….. ۱۶

بسمه تعالی

درخواست تسهیلات اعتباری

ویژه طرح‌های تولیدی و خدماتی

شماره :

شعبه …………. کد ……….. (مبلغ به هزار ریال) تاریخ :

مشخصات ثبتی / شناسنامه ای متقاضی

نام متقاضی(شرکت / شخص)

نوع حقوقی شرکت

شماره ثبت / شناسنامه

تاریخ ثبت / تولد

محل ثبت / صدور

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)

اولیه

فعلی

%پرداختی

تعاونی هتل سعید

۱۲۱۱

۲/۶/۱۳۷۳

اردبیل

۱۰

تاریخ تأسیس / شروع فعالیت : ۲۳/۴/۱۳۷۴

زمینه اصلی فعالیت : هتل داری

مالکیت : تعاونی

c خصوصی c دولتی g تعاونی c تحت پوشش اداره کل تعاون c سایر

آدرس دفتر مرکزی

شهر : اردبیل خیابان : بسیج کوی : اول پلاک : ۵۰ تلفن : ۴۸۰۵۵

آدرس محل اجرای طرح

شهر : اردبیل خیابان : بسیج کوی : رضوان پلاک : – تلفن : –

سهامداران / شرکاء طبق آخرین تغییرات ثبتی

سهامدار

شماره ثبت / شناسنامه

محل ثبت / صدور

تعداد سهام

%سهام

مبلغ سهام به ریال

میرشامل فرزانه

میرسجاد فرزانه

جلیل فرزانه

عسگر فرزانه

اردشیر فرزانه

سهیل فرزانه

جمع

۱۰

اعضای هیئت مدیره طبق آخرین آگهی روزنامه رسمی

نام و نام خانوادگی

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

سمت در شرکت

دوره مدیریت

مدرک تحصیلی

از تاریخ

تا تاریخ

میرشامل فرزانه زارنجی

میرسجاد فرزانه زارنجی

جلیل فرزانه زارنجی

رئیس و مدیرعامل

نایب رئیس

منشی

۱۷/۱۱/۸۱

۱۷/۱۱/۸۱

۱۷/۱۱/۸۱

خلاصه مشخصات کلی طرح

موضوع طرح

ظرفیت اسمی سالانه

برآورد صرفه جویی ارزی سالانه

میزان اشتغال

پیش بینی مدت اجرای طرح

پیش بینی تاریخ راه اندازی طرح

هتل سعید

۶۳ اتاق

۱۶

یک سال

همانسال

مجوزات قانونی طرح

پروانه تاسیس

مجوز سازمان حفاظت محیط زیست

مجوز برق

مجوز آب

شماره

تاریخ

صادره کننده

شماره

تاریخ

شماره

تاریخ

شماره

تاریخ

۱۲۱۱

۲/۶/۷۳

اداره کل

تعاون

وضعیت مالکیت محل اجرای طرح

ماشین آلات خطوط تولید

c داخلی g خارجی

معرفی نامه تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱

g دارد c ندارد

شماره : ۴-۱۸۹۲۷-۴۲۵

تاریخ : ۲۵/۱۲/۸۱

صادر کننده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

تایید نقشه های ساختمانی و مجوز ساختمان

g دارد c ندارد

شماره :

تاریخ :

صادر کننده :

g ملکی c استیجاری

c واگذاری c وقفی

c شهرک صنعتی c سایر

c قرارداد / پیش فاکتور ماشین آلات داخلی c دارد

c ندارد

c پروفرما ماشین آلات خارجی c دارد

c ندارد

c مبلغ ارز تخصیصی ……………..

c نوع ارز

c کشور فروشنده

وضعیت تسهیلات و تعهدات در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری

وضعیت‌موجودی‌ها (حساب جاری/سپرده‌ها)

وضعیت تعهدات و تسهیلات

نام بانک / موسسه

مانده حسابجاری

مانده سپرده ها

نام بانک / موسسه

نوع تسهیلات و تعهدات

مانده تسهیلات استفاده شده

وثیقه

نوع

مبلغ وثیقه

برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح : (مبالغ میلیون ریال)

ردیف

الف:شرح هزینه های سرمایه گذاری

انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت

هزینه های باقی مانده

جمع کل

توضیح

شرکت

بانک

شرکت

بانک

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

زمین

محوطه سازی

ساختمانهای طرح

ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خارجی

ماشین آلات و تجهیزات تولیدی داخلی

تأسیسات و دستگاههای تأسیساتی طرح

وسائط نقلیه

اثاثیه و لوازم اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه

۳۲۱۶

۱۱۰۰

۲۰۰

۲/۹۱۰

۷۰۰

۱۱۵۰

۴۰۰

۵۰

۶

۲۰

۵۰

۳۰۰۰

۳۰۰

۵۰۰

۱۰۰

۵۰

۳۲۱۶

۲۵۰

۲/۵۰۱۰

۱۰۰۰

۱۶۵۰

۵۰۰

۱۰۰

۶

۲۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

جمع هزینه های ثابت طرح ۴۳۱۶

۲/۳۴۳۶

۴۰۰۰

۲/۱۱۷۵۲

۱۱

سرمایه در گردش –

۲۷۵

۱۱

جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح ۴۳۱۶

۲/۳۴۳۶

۴۰۰۰

۲/۱۲۰۲۷

کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تأمین منابع مالی آن :

مبلغ (هزار ریال)

مبلغ ارزی (دلار)

جمع (هزار ریال)

۱-کل سرمایه گذاری طرح شامل :

– هزینه های ثابت

– هزینه های سرمایه در گردش

۱۱۷۵۲۲۰۰

۲۷۵۰۰۰

۱۱۷۵۲۲۰۰

۲۷۵۰۰۰

جمع

۱۲۰۲۷۲۰۰

۱۲۰۲۷۲۰۰

۲-منابع مالی موردنیاز شامل :

– سرمایه سهامداران

– تسهیلات اعتباری

۸۰۲۷۲۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۸۰۲۷۲۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

جمع

۱۲۰۲۷۲۰۰

۱۲۰۲۷۲۰۰

۱-مشخصات کامل زمین طرح

موقعیت محل اجرای طرح

شماره پلاک اصلی

شماره پلاک فرعی

نوع واگذاری / سند ثبتی

مساحت

ابعاد زمین

۱۱/۳۳۴/۷۵۶۷

قطعی

ملکی

۱۰۷۲

۲۸*۷۹/۲۸*۶/۲۱*۳۵*۱۶

متراژ زمین متر مربع

هزینه های انجام شده

هزینه باقیمانده

هزینه کل (میلیون ریال)

MM 1072

3216

3216

2-تسطیح و محوطه سازی و دیوارکشی : (میلیون ریال)

شرح

مقدار واحد کار

هزینه واحد

هزینه های انجام شده بر طبق آخرین طراز

هزینه های باقی مانده

برآورد کل

خاکبرداری و تسطیح

دیوارکشی و زمین کارخانه از نوع …

به ارتفاع

خیابان کشی و جدول بندی

جدول‌بندی و پیاده‌روسازی

پارکینگ

آب نهالها ، روشنائی (رقص نور لیزری )

فضای سبز و تندیس

روشنای محوطه

فضای سبز و درختکاری

در محیط

۱۰۰ مترمربع

۵/۲

۲۵۰

۲۵۰

جمع کل

۲۵۰

۲۵۰

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.