فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کارآموزی شرکت صنعتی هنکل

کارآموزی شرکت صنعتی هنکل

دسته بندیصنایع
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص) بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره ۱۶۴۳۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

۲-۱- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اسانامه شرکت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی، چسب، مواد پاک کننده و سایر فعالیتهای مربوطه است.

۳-۱- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

کارکنان دائم

۸۶ نفر

۸۴ نفر

کارکنان موقت

۱۳ نفر

۷ نفر

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۱-۳- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهیا تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام مشابه ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با به کارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:

روش مورد استفاده

مواد اولیه و بسته بندی

میانگین موزون

کالای ساخته شده

میانگین موزون

۲-۳- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره باعث کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی یم شود درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شرکت سرمایه پذیر) شناسایی می شود.

۳-۳- داراییهای ثابت مشهود

۱-۳-۳- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنهاذ می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۳-۳- استهلاک داراییها ثابت با توجه به عهمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محسوب می شود:

دارایینرخ استهلاکروش استهلاک

ساختمان

۸ و ۱۰ درصد

نزولی

ماشن آلات

۱۵ و ۱۲ و ۱۰ ساله

نزولی و خط مستقیم

تاسیسات

(۱۵ و ۱۳ و ۱۲ ساله)

نزولی و خط مستقیم

وسایل نقلیه

۳۰% و ۲۵%

نزولی

اثاثیه و منصوبات

۱۰ ساله

خط مستقیم

ابزار آلات

۴ ساله

خط مستقیم

۴-۳-۳- برای داراییهای ثابتی که در خلرال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیردد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۴-۳- مخارج تامین مالی

مخارج نامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

۵-۳- تسعیر ارز

معاملات ارزی – اقلام پولی ارزی با نرخ واریزنامه ای در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واریز نامه ای در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ترزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

۶-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایا برای یکسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۴- موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

ریال

ریال

موجودی نزد بانکها

۳۱۶۹۳۸۱۱۶۲

۴۰۹۹۷۹۳۸۱۳

تنخواه گردانها

۴۵۶۴۲۳۹۱

۸۸۰۰۰۰

۳۲۱۵۰۲۳۵۵۳

۴۱۰۰۶۷۳۸۱۳

۱-۴- موجودی نزد بانکها از اقلام به شرح زیر تشکیل یافته است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

بانک ملت شعبه مرکزی

۴۷۳۵۰۲۰۳۷

۲۱۶۵۰۸۲۳۲۹

بانک تجارت شعبه میرداماد

۱۳۳۷۶۰۲۲۳۲

۹۲۹۷۴۱۶۱۴

بانک ملی ایران شعبه میرعماد

۴۶۹۶۰۲۱۶۱

۳۹۳۵۱۵۸۹۰

بانک تجارت شعبه توحید

۱۳۵۶۰۹۱۲۰

۱۷۴۶۰۹۹۵۲

بانک ملت شعبه شهر صنعتی

۶۰۷۱۶۰۷۰

۳۲۴۳۷۱۱۶

بانک ملت حساب ارزی

۱۲۵۱۵۲۶۹۰

۴۰۲۴۸۷۸۴۰

بانک ملی شعبه بازار

۵۴۳۶۹۱

۵۴۳۶۹۱

بانک کشاورزی

۲۵۴۴۸۲

۲۵۶۴۸۲

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

۵۶۶۳۹۸۶۷۹۸

۱۱۱۸۸۹۹

۳۱۶۹۳۸۱۱۶۲

۴۰۹۹۷۹۳۸۱۳

۵- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

مانده

مشکوک الوصول

خالص خالص
ریال

ریال

ریال

ریال

اسناد دریافتنی تجاری ریالی

۵۷۷۷۵۳۸۸۵

۵۷۷۷۵۳۸۸۵

۶۳۶۰۰۳۷۴۲

حسابهای دریافتنی تجاری ریالی

۱۱۵۳۳۷۴۳۶۲۲

۷۵۲۸۳۵۷۸۰

۱۰۷۸۰۹۰۷۸۴۲

۴۷۱۳۸۹۴۱۰۴

شرکتهای گروه

۱۵۳۲۹۳۱۴۴۲

۱۵۳۲۹۳۱۴۴۲

۶۶۴۵۲۶۴۹۰

۱۳۶۴۴۴۲۸۹۴۹

۷۵۲۸۳۵۷۸۰

۱۲۸۹۱۵۹۳۱۶۹

۶۰۱۴۴۲۴۳۳۶

۱-۵- مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از اسناد دریافتنی از مشتریان تا تاریخ ارائه صورتهای مالی تسویه گردیده است.

۲-۵- حسابهای دریافتی تجاری از اقلام به شرح ذیل تشکیل یافته است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

مانده

ذخیره مطالبالت مشکوک الوصول

خالص
ریال

ریال

ریال

ریال

خریداران محصولات چسب

۹۸۵۶۰۹۰۴۱

۹۸۵۶۰۹۰۴۱

۱۱۴۹۶۱۶۰۴۵

خریداران محصولات اس تی

۹۶۴۰۰۸۸۷۷۱

۹۶۴۰۰۸۸۷۱

۲۵۱۷۷۶۲۰۹۳

خریدارات محصولات اس تی دبلیو

۳۳۲۷۷۱۵۷۶

۱۷۷۵۶۱۵۴۶

۱۵۵۲۱۰۰۳۰

۱۰۴۶۵۱۵۸۷۶

خریداران محصولات نساجی

۱۸۹۹۴۵۲۷۲

۱۸۹۹۴۵۲۷۲

خریداران محصولات دباغی

۳۸۵۳۲۸۹۶۲

۳۸۵۳۲۸۹۶۲

فروشندگان داخلی

۱۱۵۳۳۷۴۳۶۲۲

۷۵۲۸۳۵۷۸۰

۱۰۷۸۹۰۷۸۴۲

۴۷۱۳۸۹۴۰۱۴

در سال مورد نظر مبلغ ۱۷۶۷۵۴۵۳۶ ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شرکتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ ۱۷۶۷۵۴۵۳۶ ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شرکتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

۱-۲-۵- تا تاریخ ارائه صورت حسابهای مالی به ترتیب مبالغ خشتصد و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات چسب و سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از خریداران اس تی و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات اس تی دبلیو به حیطه وصول درآمده است.

۲-۲-۵- مانده طلب از شرکتهای گروه بابت درآمد حاصل از کمیسیون فروش دریافت نشده از شرکت هنکل می باشد.

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

کارکنان (وام و مساعده)

۲۰۱۲۰۶۱۶۴

۲۳۰۲۵۰۲۰۶

اسناد دریافتنی

۳۰۷۳۳۳۴۵

۱۱۹۶۸۲۴۵

سپرده های موقت

۱۷۱۵۳۶۶۶۰

۱۶۶۴۶۱۶۶۰

طلب از سایر اشخاص وابسته

۲۸۸۰۱۹۴۵

۳۱۲۱۸۷۲۳

سایر

۲۴۸۴۶۴۹۱۷

۱۲۵۸۵۰۲۹۸

۷۷۰۷۴۳۰۳۱

۵۶۵۷۴۹۱۳۲

۱-۶- بدهی کارکنان بابت وام و مساعده به تدریج و طی لیستهای حقوق ماهیانه از گیرندگان کسر می گردد.

۲-۶- طلب از سایر اشخاص وابسته مربوط به شرکت ایران هنکل (کوگنیس) می باشد.

۷- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا از اقلام زری تشکیل شده است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

بهای تمام شده

ذخیره کاهش ارز

خالص
ریال

ریال

ریال

کالای ساخته شده

۳۹۶۲۰۷۹۵۱۵

۳۹۶۲۰۷۹۵۱۵

۱۷۳۱۱۹۲۷۴۸

مواد اولیه

۴۸۵۷۷۲۳۰۲۷

۲۰۷۵۰۳۰۰۰

۴۶۵۰۲۲۰۰۲۷

۳۱۱۷۵۸۳۶۶۰

بسته بندی

۶۵۳۲۵۷۴۵۳

۶۵۳۲۵۷۴۵۳

۷۳۳۹۱۱۷۸۵

سایر موجودیها

۵۱۴۷۹۳۳۷

ـ

۵۱۴۷۹۳۳۷

۴۱۲۳۹۲۸۱۰

۹۵۲۴۵۳۹۳۳۲

۲۰۷۵۰۳۰۰۰

۹۳۱۷۰۳۶۳۳۲

۵۶۲۳۹۲۱۰۰۳

۱-۷- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالاهای ساخته شده در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۲ در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، زلزله و ……… تحت پوشش بیمه ای مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

۸- سفارشات و پیش پرداختها

مانده حساب سفارشات و پیش پرداختها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

سفارشات خارجی:

مواد اولیه

۱۲۶۵۷۸۲۶۲

۳۵۱۷۴۳۵۴۸

پیش پرداختها:

کالای امانی ما نزد دیگران

۳۳۴۳۴۰۷۴۷

ــــــــــــــ

خرید مواد اولیه

ــــــــــــــ

۲۶۴۳۹۳۲۲۳

شهرداری تهران

۲۵۵۱۱۲۲۶۵۰

۲۳۵۵۲۲۶۵۰

سایر پیش پرداختها و سپرده ها

۸۶۴۱۱۵۹۲۴

۸۲۳۹۲۵۷۱۷

۱۵۷۶۱۵۷۵۸۳

۱۶۷۵۵۸۵۱۴۸

۱-۸- مانده سفارشات خارجی بابت اعتبارات مربوط به مواد اولیه جهت استفاده در خط تولید محصولات شرکت می باشد که بخشی از آن تا تاریخ ارائه صورتهای مالی به انبار شرکت وارد و سفارشات مربوطه تسویه شده است.

۲-۸- پیش پرداخت خرید مواد اولیه مربوط به فروشندگان مواد اولیه می باشد که عمده کالاهای مورد سفارش تا تاریخ ارائه صومرتهالی مالی به انبار شرکت تحویل شده است.

۳-۸- مبلغ ۱۱۸۰۴۳۱۷۸ ریال از مانده حساب سایر پیش پرداختها و سپرده ها مربوط به پیش پرداخت مالیات حقوق مدیر عامل سابق شرکت کی باشد که طبق برگ مالیات قطعی صادره توسط مراجع مالیاتی پرداخت و به این حساب منظور شده است.

اعتراض شرکت به برگ مالیات صادر شده در مراجع تجدید نظر تحت رسیدگی می باشد.

۱-۹- داراییهای ثابت مشهود شرکت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای کافی و بصورت شناور برخوردار است.

۲-۹- افزایش حساب فضای سبز بابت محوطه سازی داخل کارخانه بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال می باشد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.