فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه …………………………………………………………..۲۵

بخش اول: تعریف واژه همگرایی ……………………….۲۶

بخش دوم: انواع همگرایی ………………………………۲۹

الف: سیاسی …………………………………………………..۲۹

ب: اقتصادی …………………………………………………..۳۰

پ: اجتماعی ………………………………………………………….۳۱

بخش سوم: سطوح همگرایی …………………………………..۳۲

الف: مشترک المنافع ……………………………………………۳۲

ب: کنفدراسیون …………………………………………………۳۲

پ: فدراسیون …………………………………………………………..۳۳

ت: اتحاد ……………………………………………………………۳۳

بخش چهارم: نظریه های همگرایی …………………………..۳۴

الف: نظریه کارکردگرایی …………………………………………۳۴

۱) دیوید میترانی ………………………………………………..۳۵

ب: نظریه نو کارکردگرایی ………………………………………۳۶

۱) هاس و اشمیتر ……………………………………………..۳۶

۲) جوزف نای ………………………………………………۳۸

۳) لئون لیندبرگ ……………………………………………………۴۱

پ: فدرالیست ها ……………………………………………………….۴۲

ت: نظریه مباداله ………………………………………………………۴۴

ث: کانتوری و اشپیگل ……………………………………………..۴۵

بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای …………………..۴۶

الف: اتحادیه اروپا ………………………………………………..۴۶

۱) مقدمه ………………………………………………………….۴۶

۲) ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ………………….۴۷

۴) نهاد های اصلی …………………………………………….۴۷

۵) سایر نهادهای اتحادیه اروپا ……………………………۴۹

ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) …………۵۰

۱) مقدمه ……………………………………………………۵۰

۲) سازماندهی و تشکیلات سازمان آ سه آن …………………۵۱

پ: شورای همکاری خلیج ……………………………………..۵۲

۱) مقدمه ……………………………………………………………۵۲

۲) ساختار شورای همکاری خلیج ……………………..۵۵

ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )……………..۵۶

۱) مقدمه………………………………………………………….۵۶

۲) ساختار ……………………………………………………۵۶

۳) نفوذ ایالات متحده در نفتا ……………………………………۵۸

۴) تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا ……………………….۵۹

نتیجه ……………………………………………………………………..۶۱

رایگان اطلاعات بیشتر