فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۹۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱- مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی……………………………….۳۱

الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی……………………۳۳

ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل…………………۳۴

۲-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا……………۳۸

الف-ساختار رسمی ……………………………………۳۸

الف-۱-رییس جمهور……………………………………………….۴۰

الف-۲-وزارت امور خارجه…………………………………..۴۱

الف-۳-کنگره…………………………………………………………….۴۳

ب-ساختار غیر رسمی………………………………………..۴۴

ب-۱-رسانه ها………………………………………………………۴۴

ب-۲-اتاق های فکر……………………………………………….۴۶

ب-۳گروه های فشار……………………………………………….۵۲

۳-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی………………………….۶۶

الف-مؤلفه های سیاست خارجی و متغیرهای مؤثر بر آن………..۷۲

ب-محیط شکل گیری سیاست خارجی………………………………..۷۶

ج-مدل ها و سبک های تصمیم گیری در سیاست خارجی…………..۸۲

د-انواع تصمیمات سیاست خارجی……………………۸۶

۴-نمادهای کنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا..۸۸

رایگان اطلاعات بیشتر