فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا

پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا

دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۳-۱- تعریف جنبش‌های اجتماعی …………………………………….۸۳

۳-۲- انواع جنبش‌های اجتماعی…………………………………..۸۵

۳-۳- مراحل جنبش‌های اجتماعی ……………………………………..۸۶

۳-۴- کارکردهای جنبش های اجتماعی …………………………..۸۷

۳-۵- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا……………………..۸۷

۳-۵-۱- جنبش قدرت سیاهان………………………………………………۸۷

۳-۵-۲- جنبش حقوق‌ مدنی ………………………………..۸۷

۳-۵-۳- جنبش حق رای زنان ……………………………………۸۸

۳-۵-۴- جنبش ضد جنگ ……………………………………………..۸۸

۳-۵-۵- جنبش کارگری ……………………………………………۸۸

۳-۵-۶- جنبش ضد جهانی شدن …………………………………۸۸

۳-۵-۷- جنبش اجتماعی پیشرو………………………………………………۸۹

۳-۵-۸- جنبش تی پارتی …………………………………………………۹۱

۳-۵-۹- جنبش ضد وال استریت بر “ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده” ..۹۳

۳-۵-۹-۱- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ……………………………….۹۳

۳-۵-۹-۲- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی ……….۹۵

۳-۵-۹-۳- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض..۹۶

۳-۵-۹-۴- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ….۹۶

۳-۵-۹-۵- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛ خواست اصلی جنبش ضد وال استریت.۹۷

۳-۵-۱۰- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)…۹۸

رایگان اطلاعات بیشتر