فایلار
اطلاعات بیشتر

پیدا کردن راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان

پیدا کردن راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پیدا کردن راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

فهرست مطالب

چکیده. ۶

واژگان کلیدی :. ۶

مقدمه. ۷

توصیف وضعیت موجود. ۸

تعریف واژگان. ۹

گرد آوری اطلاعات (شواهد ۱). ۱۰

مشاهده. ۱۰

شیوه های مشاهده. ۱۰

الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آماری. ۱۰

هفته اول. ۱۱

مصاحبه:. ۱۱

یافته های علمی. ۱۲

عوامل موثر بر پرخاشگری. ۱۲

به طور کلى، عوامل مؤثر بر پرخاشگرى را به سه دسته مى توان تقسیم کرد:. ۱۲

الف – عوامل زیست شناختى. ۱۲

۱ موجب تغییرات بدخلقى مى گردد و بر بروز رفتارهاى هیجانى از جمله پرخاشگرى تاثیر دارد، اشاره کرد;. ۱۲

۲٫گرما: براى مثال، پژوهش هاى بارون و بل در ۱۹۷۷;. ۱۲

۳٫برانگیختگى جنسى: براى مثال، پژوهش هاى بارون وبریانت (Bryant J. H. ;1972). 12

4.الکل: براى مثال، پژوهش هاى لئونارد (Leonard D. G. B. 1983). 12

ب – عوامل روان شناختى. ۱۲

۱٫افسردگى: براى مثال، پژوهش هاى بوهیم (Bohime D. 1966). 12

2.الگوى شخصیت: براى مثال، پژوهش هاى ماتیوس) ;(Mattews K.A.1989) 12

3.تاثیر حرمت خود: براى مثال، پژوهش هاى رنزى ;(Renzi D. 1984) 12

4.تاثیر احساس گناه: (۳۸) براى مثال، پژوهش هاى مانزى (Manzy H. 1991). 12

ج – عوامل فرهنگى – اجتماعى – اقتصادى و محیطى. ۱۳

۱٫خانواده: براى مثال، پژوهش هاى فریم ;(Frame N. 1974). 13

2.تسلیح: وقتى فرد مسلح باشد، امکان رفتار پرخاشگرانه در او تقویت مى شود.براى مثال، پژوهش هاى برکوویتز در ۱۹۷۴;. ۱۳

۳٫فقر: براى مثال، پژوهش هاى ویلیامز ;(Williamz R. L. 1984). 13

4.تاثیرات الگویى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در ۱۹۷۳;. ۱۳

۵٫تاثیرات پاداش و تایید اجتماعى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در ۱۹۷۳ که در نظریه یادگیرى اجتماعى مطرح شد;. ۱۳

۶٫تاثیروسایل ارتباطجمعى: براى مثال، پژوهش هاى برکوویتز در ۱۹۸۴٫ (۳۹٫ ۱۳

عوامل خانوادگی پرخاشگری. ۱۳

عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی). ۱۵

زیان های پرخاشگری. ۱۷

ورزش راهکاری مناسب. ۱۹

پیشینه تحقیق. ۲۱

تجزیه وتحلیل داده ها. ۲۱

انتخاب راه حل یا راه حل های موقتی. ۲۳

اعتبار بخشی راه حل. ۲۴

نحوه اجراء. ۲۴

شواهد ۲٫ ۲۶

توصیف وضعیت مطلوب. ۲۶

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار. ۲۶

پیشنهادات. ۲۷

منابع. ۲۸

چکیده

شاید بتوان گفت که فحش وناسزا گفتن در بین نوجوانان یکی از دغدغه هایی است که خانواده ها از ان رنج می برند چرا که نگران آینده فرزندشان میباشند دراین تحقیق سعی بر آن شده است که عوامل ایجاد این رفتار و راه حل های اساسی برای کاهش این رفتار نامتعارف بیان شود.من در این تحقیق ابتدا به بیان موضوع تحقیق پرداختم وسپس باتوصیف وضعیت موجود به بیان مسئله وجمع آوری شواهدی مبنی بروجود مشکل یا همان مسئله پرداختم بعد از آن به گرد اوری اطلاعات از طریق مشاهده ویاداشت برداری وهمچنین از یافته های علمی دیگران استفاده شده است وبا استفاده از شیوه شش پرسش یافته ها تجزیه و تحلیل شده است راه حل های پیشنهادی با مشارکت همکاران بیان شده وپس از اعتبار سنجی توسط همکاران وشورای دبیران به مدت دو هفته روز اجرا گردید وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نهایت نتیجه گیری منطقی صورت گرفت که نتایج آن در این تحقیق بیان شده است

واژگان کلیدی :

دانش آموز – رفتار نامتعارف – نا سزاگویی – پرخاشگری

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.