فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پیاده‌سازی مقاله حذف نویز فلفل-نمکی با عملیات میانه و مورفولوژی در متلب

پیاده‌سازی مقاله حذف نویز فلفل-نمکی با عملیات میانه و مورفولوژی در متلب

عنوان مقاله پیاده‌سازی شده: A Morphological Mean Filter for Impulse Noise Removal   در این مقاله، روشی ارائه شده است که از طریق آن قادر خواهد بود که تصویر نویزی با چگالی ۹۰% را تا حد خیلی زیادی حذف کند. توضیحات در مورد نحوه حذف نویز: ابتدا تصویر نویزی بررسی می‌شود و نقاط نویزی و غیرنویزی توسط میانه پیدا می‌شود، سپس بر روی پیکسل‌هایی که نویزی نیستند، عملیات مورفولوژی میانگین انجام می‌گردد.   برای پیاده‌سازی این مقاله، دو مقاله زیر نیز پیاده‌سازی شده است. A Switching Median Filter With Boundary Discriminative Noise Detection for Extremely Corrupted Images A Highly Effective Impulse Noise Detection Algorithm for Switching Median Filters     نمونه تصاویر خروجی همراه با psnr:   …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.