فایلار
اطلاعات بیشتر

پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهم اسلام

پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهم اسلام

دسته بندی باستان شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مجموعه ای که هم اکنون از نظر می گذرد،پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهمااسلام-واقع در شهر تهران می باشد.

قبل از آغاز سخن از زحمات و راهنمایی های استاد گرامی خودجناب آقای دکتر یغمایی که مرا در انجام این امر یاری نمودند و با غیرتی تمام دفتردانش را دستمایه عزوکمال ساختند، سپاسگزاری می نمایم. امید است آنچه در این مجموعه گردآورده ام مطلوب نظر ایشان واقع گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

هنرومعماری دوران قاجار……………………………………………………………………………………. ۱۰

موقعیت مکانی امامزاده زید………………………………………………………………………………… ۱۷

سلسله نسبت امامزاده زید………………………………………………………………………………….. ۲۵

بقعه امامزاده زید وهنرهای تزئینی آن……………………………………………………………… ۲۸

نوع بهره برداری از بقعه امامزاده زید………………………………………………………………… ۴۰

شرح حال آصف الدوله (بانی حرم وگنبد امامزاده زید)……………………………….. ۴۱

موقعیت مکانی امامزاده یحیی…………………………………………………………………………….. ۵۵

سلسله نسب امامزاده یحیی………………………………………………………………………………… ۵۶

نوع بهره برداری از بقعه امامزاده یحیی……………………………………………………………. ۶۷

طرح حفاظتی امامزاده زید…………………………………………………………………………………. ۶۸

ضوابط طرح حریم حفاظتی منطقه بازار تهران………………………………………………. ۶۹

پیشنهادات حفاظتی و مرمتی…………………………………………………………………………….. ۷۳

تصاویر………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

مقدمه

ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی بنیاد بسیاری از کشورهای کهن ومتمدن در آن زمان را دگرگون ساخت و قدرت ونفوذ آن در ترکستان غربی وپنجاب از یک طرف واسپانیا از طرف دیگر گسترش یافت. به این ترتیب با پیدایش تغییرات اساسی در سرزمینهای مذکور،هنر وتمدن کهن آسیا، شمال آفریقا وحتی بخشی از اروپا دگرگون شد وشالوده هنرهای اسلامی که ترکیبی از هنر حکومتهای مغلوب (مانند ساسانیان وحکومت بیزانس) با فرهنگ اسلامی بود،شکل گرفت[۱].

بدین وسیله از خلیج بنگال تا کرانه اقیانوس اطلس هنری با کیفیتی خاص به دست ملتها واقوام تحت سلطه اسلام پدیدار شد که دیدی خاص داشت وآن اعتقاد به اصول ومبانی وتعالیم اسلام مانند توحید ومبارزه با شرک بود. بنابراین هنرمندان از سنتهای گذشته قسمتهایی را پسندیده و مورد استفاده مجدد قرارداده اند که حتی الامکان وابسته به دیانت بوده و شیوه های هنری آن مغایرو متناقض با بیش و اعتقاد جدیدآنان نباشد. در این میان خصیصه ها و ویژگیهای هنری ایران زمین می توانست بیشتر از دیگر هنرها جوابگوی این نیاز باشد و با آن هماهنگی معنوی بیابد.


[۱] -کیانی، ۱۳۷۷،ص۳

فهرست منابع:

۱-اتینگهاوزن. ریچارد،هنرومعماری اسلامی، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات سمت،تهران ۱۳۷۸

۲-بیات.عزیزالله، کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۷۳

۳-دائره المعارف بزرگ اسلامی ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، جلد اول (آب-آل داوود)،انتشارات مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ،تهران ۱۳۶۹

۴-زاوش.ح.م،تهران درگذرگاه تاریخ ایران ، نشر اشاره ،تهران ۱۳۷۰

۵-سازمان میراث فرهنگی وگردشگری : معاونت حفظ و احیاء ،گزارش ثبتی امامزاده زید تهران ،تهیه و تنظیم: ۱۳۸۳

۶-سازمان میراث فرهنگی وگردشگری، ضوابط طرح حریم حفاظتی منطقه بازار تهران

۷-شهیدی مازندرانی .حسین،سرگذشت تهران، انتشارات دنیا،تهران ۱۳۸۳

۸-کیانی.محمدیوسف، تاریخ هنر معماری دردوره اسلامی،انتشارات سمت، تهران ۱۳۷۴

۱۱۴

۹-گدار. آندره، هنر ایران، ترجمه بهروز حبیبی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۷۷

۱۰-گشایش. فرهاد،تاریخ هنر،انتشارات عفاف، تهران ۱۳۸۴

۱۱-مصطفوی. سید محمدتقی،آثار تاریخی طهران،انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران ۱۳۷۵

۱۲-نوربخش. مسعود،تهران به روایت تاریخ،جلداول ودوم،نشر علم،تهران ۱۳۸۱

۱۳-هیلن براند. رابرت، معماری اسلامی ،ترجمه ایرج اعتصام، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران ۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.