فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پنج نوع مدرسه شش محور سازماني

پنج نوع مدرسه شش محور سازماني

پنج نوع مدرسه شش محور سازماني

نام فایل : پنج نوع مدرسه شش محور سازماني
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 9
حجم : 75 کیلوبایت
پنج نوع مدرسه شش محور سازمانيچكيدهاين مقاله مدارس را با نگاهي به ويژگيهاي مدرسهها بر اساس نوع سازمانها و فعاليتهاي محوري آنها تقسيمبندي ميكند. مدارس به پنج دسته تقسيم شده و شش محور سازماني مهم در ارتباط با اين مدرسهها مورد بررسي قرار ميگيرند. پنج نوع مدرسه عبارتند از: سنتي، خام، داراي عملكرد بهبوديافته، پيشرو و داراي عملكرد عالي.منبع : روزنامه همشهري،…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.