فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف(MDF)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف(MDF)

دسته بندیصنعتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۶۶۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف در ۴۱ صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… ۷

محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

وضعیت و میزان اشتغالزایی :……………………………………………………………………………………………………………………. ۸

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :………………………………………………………………………………………………………………… ۸

نام و کد محصولات…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

کد آیسیک محصولات……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

شرایط واردات………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی………………………………………………………………………………………………. ۱۰

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی…………………………………………………………… ۱۰

قیمت داخلی محصولات……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

قیمت جهانی محصولات……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

موارد مصرف و کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

بررسی کالاهای جا یگزین و تجزیه تحلیل اثرات ان بر مصرف محصول…………………………………………………….. ۱۱

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده…………………………………………………………………………………………… ۱۱

شرایط صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون…………………………………………………………. ۱۲

لازم به ذکر است تولید محصول طی سالهای گذشته بشرح جدول زیر بوده است……………………………………….. ۱۳

سازندگان ماشین آلات…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا……………………………………………………………. ۱۴

پیش بینی کل امکانات عرضه :……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۶

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم……………………………………………………………….. ۱۷

مطالعات فنی و تکنولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها………….. ۱۸

پروسه تولید پروفیل:………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم (به صورت اجمالی) در فرآیند تولید………………………………… ۲۰

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی همراه با برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت…………………………………… ۲۱

برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… ۲۱

مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. ۲۲

۱- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲- اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

مدارک مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. ۲۷

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. ۲۷

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه، محل تامین و قیمت ارزی و ریالی آن……………………………………………. ۲۸

شیت های MDF :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

روکش های PVC…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

چسب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. ۲۹

تحلیل های مرتبط به دسترسی به مواد اولیه……………………………………………………………………………………………… ۲۹

تحلیل های مرتبط به دسترسی به بازار مصرف…………………………………………………………………………………………. ۲۹

تحلیل های مرتبط به دسترسی به منابع نیروی انسانی……………………………………………………………………………….. ۲۹

تحلیل مربوط به شرایط زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

شرایط خاص و پیشنهاد منطقه مناسب…………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی……………………………………………. ۳۰

برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… ۳۰

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. ۳۰

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. ۳۱

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. ۳۱

حمایتهای تعرفه گمرکی ) محصول و ماشین الات(………………………………………………………………………………….. ۳۱

حمایتهای مالی ) واحدهای موجود و طر ح ها ( بانکها – شرکتها ی سرمایه گذار:……………………………………… ۳۲

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… ۳۷

هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… ۳۹

نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید پروفیل ام دی اف پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

مقدمه :

دنیایی که پیش رو دار یم ،گستره ایست بر ای ظهور خلا قیت ها و نو آوری ها یی که جز با همت متخصصان و کارشناسان تحقق نخواهد یافت.چنین د نیایی مستلزم بکار گیری تکنولوژ ی مدرن وپیشرفته ،استفاده به ینه از منابع وسیستم ها و روش ها ی برتر است که این مهم در جوامع صنعتی امروز، شرط لازم برای دستیابی به خواسته ها و رضایت مشتریان است. فرآورده ها ی حاصل از چوب به اشکال مختلف و متناسب با هز ینه انجام شده و محل کاربرد آن مورد استفاده عموم قرار م ی گ یرد و به عبارت د یگر می توان در طیف صنعتی، اوراق فشرده چو بی را شامل تخته چند لا، تخته خرده چوب (نئوپان) ، تخته فیبر و MDF یا Medium Density Fiberboard را نام برد که اصولا “ اختلاف فن آور ی تو لید در مبحث شکل (با استفاده از رطوبت موجود در خرده چوب ها و یا ا لیاف سلولز ی و بهره جو یی از هو ا ) منجر به تو لید نئوپان و یا MDF می شود.

اما بدلیل ارتقا سطح کیفی MDF نسبت به سا یر محصولات مشابه آنرا متمایزتر نشان داده و بخودی خود از جا یگاه خاص ی برخوردار نموده است . زیرا این محصول ضمن قرار گرفتن در خانواده – تخته ها ی سخت، مقاومت از کاربردی بالاتر نیز برخوردار می باشد و دانسیته آن بین ۸۰۰ ۶۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.

از طرفی بد لیل اینکه سطح MDF صاف، یکنواخت و نرم بوده و ترکیبی از فیبرهای چوبی لیگنو سلولزی می باشد در برابر گرما و فشار سخت شده و در صورت مخلوط شدن با سا یر افزودنی ها کمک شا یانی به ارتقاء سطح کیفیت آن می شود تا بتوان در ساخت کا بینت آ شپزخانه، مبلمان، میزو صندلی، اثاثه اداری و… از آن بهره جست.

به منظور افز ایش مقاومت MDF و نزد یک شدن این فاکتور به چوب طبیعی می توان از عملیات روکش کردن سطح با کاغذهای لمینه با سرعت سخت شدن سر یع استفاده نمود و این عملیات زمانی شرایط مطلوب را حاصل می نمایند که در حین فرآیند توانسته باشیم.

توزیع و یکنواختی دانس یته، یکنواختی ضخامت در سطح را کاملا “ رعایت کرده باشیم. معمولا “ جهت روکش کردن از کاغذهای آغشته نظیر کاغذها ی آغشته شده به پلی استر، فن لیک و ملامین استفاده می نمایند.

و جهت رسیدن به شر ایط ایده آل می بایست توجه نمود که رطوبت تخته فیبر بیش از ۷ درصد تجاوز ننماید زیرا عبور بخار آب از این نوع کاغذها به سختی صورت گرفته می گیرد.

نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید پروفیل MDF

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

دلایل انتخاب طرح :

با توجه به اینکه پروفیل MDF جزوء کالاهای مصرفی بوده و بیشتر به دلیل زیبایی و شکل ظاهری آن در تولید دیگر محصولات چوبی ، کابینت ها و … کاربرد دارد ، از اهمیت استراتزی خاصی بر خوردار نمی باشد.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح ۲۶ نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

نام و کد محصولات

امروزه تکنولوژ ی پیشرفته مصنوعات چوبی در جهان تکن یک ها ی جد یدی را بر ای چشم نواز تر نمودن طراح ی ها ورعا یت هارمو نی در معمار ی ها ی داخل ی ساختمان و فضا ها ایجاد نموده است.در این میان،تکنولوزی پیشرفته رپینگ (فرایند روکش چسبانی) روی mdf برای دستیابی به این مقاصد ایجاد گردید.

از انجا که انعطاف پذ یری روکش ها ی HPL طی فرایند روکش چسبا نی جلوه خاصی به شاخه های ابزار خورده mdf بخشیده که حاصل این فرایند پروفیل نامیده می شود.

· پروفیل های درب
· پروفیل های تاج و زیر چراغی
· پروفیل های کرکره، پانل دیواری و قرنیز حاشیه دیوار
· پروفیل های نبشی
· پروفیل های لبه
· پروفیل های روکوب

کد آیسیک محصولات

کد ISIC این محصولات که در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن آمده است ۲۰۲۱۱۱۱۲ می باشدکه متعلق به پروفیل های MDF می باشد.

شماره تعرفه گمرکی

شماره تعرفه گمرک ی مختص روکش های پرو فیل MDF عبارت است از ۳۹۲۱۹۰۲۰ که با بررسی های میدانی انجام شده واردات و صادرات پروفیل های mdf نیز با همین کد تعرفه صورت می گیرد.

مطالعات فنی و تکنولوژیکی

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

به طور کلی تولید انواع پروفیل MDF دارای پروسه ی تولید مشابهی می باشند که در زیر به طور کامل تشریح می گردد. در این روش ابتدا شیت های MDF مخصوص پروفیل در ابعاد ۸/۲* ۱۰/۲ که دو برابر ورق های MDF معمولی تحت فشار پرس گرم قرار گرفته ،توسط دستگاه پانل بر به ابعاد مورد نظر بر حسب نوع پروفیل برش داده می شوند . سپس شیت های برش خورده به سمت دستگاه مولدر هدایت می شوند در این مرحله توسط دستگاه مولدر که از تیغه های متعددی تشکیل شده است شکل مورد نظر پروفیل بر روی نوار های برش خورده ایجاد میشود و در نهایت پروفیل های نیمه ساخته برای پرس روکش های P.V.C به دستگاه رپینگ منتقل می شوند.

در این دستگاه پروفیل های نیمه ساخته توسط غلطک به درون دستگاه منتقل می شوند و روکش p.v.c برش خورده به ابعاد پروفیل مورده نظر به صورت رول در بالای دستگاه قرار گرفته و همزمان با حرکت پروفیل به سمت جلو ، رول به درون دستگاه کشیده می شود و پس از حرارت دیدن ، روکش P.V.C به چسب مخصوص پروفیل (چسب های فرمالدیید ) آغشته می شود و روی پروفیل ها کشیده می شود سپس غلطک های متنوع (از ۴ تا ۲۰ غلطک ) موجود در این دستگاه به طور کامل روکش را روی پروفیل پرس می کنند.

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

تحلیل های مرتبط به دسترسی به مواد اولیه

روکش های PVC که وارداتی است ولی شیت ها ی مخصوص تولید پروفیل MDF بیشتر در تهران و حومه ی آن موجود می باشد و استان های همجوار تهران مانند قم و ساوه در اولویت

های بعدی قرار می گیرند

تحلیل های مرتبط به دسترسی به بازار مصرف

عمده مصرف پروفیل MDF در تهران و استانهای همجوار و یا در استان های توسعه یا فته ای چون اصفهان و شیراز می باشد و با توجه به این که این استانها ، مناطق مناسبی ازلحا ظ توسعه یافتگی در صنایع چوبی می باشد بازار مصرف مناسبی برای این محصولات وجود دارد.

تحلیل های مرتبط به دسترسی به منابع نیروی انسانی

در تولید این محصولات نیروی انسانی متخصص خاصی مورد نیاز نمی باشد و دسترسی به نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر در تهران و استانهای همجوار آسان می باشد.

تحلیل مربوط به شرایط زیست محیطی

تولید محصولات ساخته شده از پروفیل آلودگی های زیست محیطی ندارد و منجر به ایجاد آلودگی بیشتر در این استانها نمی شود.

شرایط خاص و پیشنهاد منطقه مناسب

با توجه تحلیل های صورت گرفته و همچنین در نظر گرفتن این مطلب که تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران هیچ مجوزی برای احداث واحدهای صنعتی داده نمی شود منطقه ی مناسب برای این طرح یکی از شهرک های صنعتی اطراف استان تهران، قزوین ویا اصفهان می باشد.

بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی

برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین آلات و تأسیسات و همچ نین نیاز روشنایی ساختمان ها، ۱۵۰ کیلووات برآورد شده است . این توان برق به راحتی از شبکه برق سراسری کشور و در کلیه استا ن ها تا تأمین است . هزینه خرید انشعاب و تجهیزات انتقال برق معادل ۱۵۰ میلیون ریال برآورد می گردد

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهای بهداشتی و آشامیدنی کارکنان آن و همچنین برای آبیاری فضای سبز مورد نیاز خواهد بود که با تو جه به تعداد کارکنان حجم مصرف سالیانه ۱۰۰۰ متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله کشی شهرک صنعتی محل اجرای طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل ۲۳ میلیون ریال برآورد شده است . همچنین هزینه سالیانه آب بهاء معادل ۴ ۸ میلیون ریال پیش بینی می شود.

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

بهترین سوخت پیشنهادی طرح، گاز شهری است ولی نظر بر اینکه برخی شهرک ها دارای لوله کشی گاز بوده ولی برخی دیگر فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولی در صورتی که محل نهایی انتخاب شده برای اجرای طرح از لوله کشی گاز شهری برخوردار باشد انتخاب آن اولویت خواهد داشت . بنابراین میزان گازوئیل مورد نیاز سالیانه درحدود ۵۰ مترمکعب در سال خواهد بود.

با توجه به اینکه منطقه مناسب طرح استان تهران و استان ها مجاو ر آن یا استان توسعه یافته ای چون اصفهان می باشد می باشد از لحاظ امکانات ارتباطی و حمل و نقل جاده ایی دارای موقعیت بسیار مناسبی می باشند به دلیل مو قعیت صنعتی بسیار خوب این استان ها و حمایت های دولت از این استان ها اداره مخابرات استان های پیشنهادی برای این طرح امکانات بسیار خوبی را فراهم آورده است و از این لحاظ نیز مشکل خاصی متوجه صنعتگران نخواهد بود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.