فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نودل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نودل

دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱٫۲۷۹ مگا بایت
تعداد صفحات۴۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نودل در ۴۶ صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… ۶

محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

وضعیت و میزان اشتغالزایی :……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :………………………………………………………………………………………………………………… ۸

مشخصات کلی محصول…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

شرایط واردات و صادرات :……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

استانداردهای ملی و جهانی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

موارد مصرف و کاربرد:…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول……………………………………………………………… ۱۱

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول……………………………………………………………………………….. ۱۲

وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۱۳

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن……………………………………………………….. ۱۶

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم……………………………………………………………….. ۱۷

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول : ۱۷

تکنولوژی های موجود:………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

خط تولید نودل خشک شده :…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

در روش دوم فرایند تولید نودل محصول سرخ میشود …………………………………………………………………………… ۱۸

خط تولید نودل سرخ شده……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

شرح تکنولوژی مورد نظر:……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

روش تولید طرح)با رسم نمودار(……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

نمودار تولید :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. ۲۳

۱- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲- اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

مدارک مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. ۲۸

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. ۲۸

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح :……………………………………………………………………………………………….. ۲۹

در مکانیابی صنایع اولویت دار برای استقرار در هر منطقه عوامل مشروحه در ذیل مد نظر بوده است:…………. ۲۹

الف- منابع طبیعی و مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

ب- نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

ج- سرمایه و منابع مالی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

د- امکانات زیربنایی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

ه- امکانات خدمات پشتیبانی تولید…………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

ز- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

ح- شرایط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

گروه بندی صنایع براساس فاصله محل استقرار صنایع با بازارهای مختلف…………………………………………………. ۳۲

صنایع را بر حسب اصلی ترین عوامل موثر در مکانیابی آنها می توان در ۵ گروه به شرح زیر طبقه بندی کرد. ۳۳

گروه بندی صنایع جهت مکانیابی براساس صنایع عمومی و صنایع تخصصی………………………………………………. ۳۳

الف – صنایع عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

ب- صنایع تخصصی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

گروه بندی صنایع براساس فرایند تولید و میزان آلودگیهای محیط زیست…………………………………………………… ۳۴

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… ۳۹

هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

سرمایه در گردش :………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

هزینه پرسنل :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

هزینه آب – سوخت – ارتباطات :………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

هزینه تعمیر و نگهداری :……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… ۴۴

نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارگاه تولید نودل پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

مقدمه :

هدف از انجام این بررسی مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید نودل است . در این بررسی بازار فروش واردات و صادرات واحدهای فعال و در دست احداث منابع تأمین مواد اولیه و کلیه ماشین آلات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است .

طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود ۷۲۳۸ میلیون ریال و سرمایه درگردش مورد نیاز برابر ۶۸۹ میلیون ریال و کل هزینه های تولیدی سالانه برابر ۴۶۶۷ میلیون ریال است . سرمایه گذاری طرح ظرف مدت سه سال برگشت می یابد . لیکن برآوردهای اقتصادی به شدت تابع قیمت مواد اولیه میباشد و توانایی رقابت با شرکتهای دیگر نیز بسیار حائز اهمیت است .

احداث واحد در تمام استان ها به علت جدید بودن محصول قابل توجیه میباشد ولی هر چه نزدیکتر به بازارهای مصرف ( شهرهای بزرگ ) باشد از مزیت بهتری برخوردار میباشد

نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید نودل

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

دلایل انتخاب طرح :

این کالا بدلیل استفاده محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه و در حقیقت ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای کشاورزی و ایجاد اشتغال مناسب برای کشورهایی که دارای محصولات کشاورزی با قیمت و کیفیت مناسب بسیار مطلوب میباشد .

به علت ماندگاری زیاد و آماده شدن سریع آن که نیازی به محل پخت ندارد و ارزش غذایی بالا ی نودل از آن میتوان در شرایط بحران و در مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی مورد استفاده قرار گیرد که به اهمیت این غذا به عنوان یک وعده غذایی گرم در شرایط اضطراری و شرایط بحرانی می افزاید.

همچنین بدلیل تغییر بافت سنتی خانواده ها در کشورهای در حال توسعه مصرف غذاهای آماده تولید شده به صورت صنعتی در حال گسترش بوده و بسیاری از کشورها سعی در گسترش اینگونه محصولات دارند.

جدای از بررسی سیاست های داخلی دولت و وزارت بهداشت که اخیرا توجه خاصی به این امر پیدا کرده اند کشورهای مختلف جهان و موسسه های بین المللی زمان بسیار زیادی است که به اهمیت این ماده غذایی پی برده و یکی از اولویت های سیاست خود را این موضوع قرار داده اند و به سرعت در حال رشد دادن و حمایت از صنعت نودل سازی هستند.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح ۲۴ نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

مشخصات کلی محصول

نام محصول نودل نوعی ماکارونی آماده طبخ)میباشد که با کد آیسیک ۱۵۴۹۲۳۳۱ در اداره صنایع و معادن قابل شناسایی میباشد که مشخصات و ویژگی های آن در زیر شرح داده شده است. این محصول نوعی غذای آماده با پایه غلات (گندم ) میباشد که کلیه خواص گندم را داراست طی آزمایشاتی مشخص شده است که نشاسته ماکارونی ۲ برابر نان و ۳ برابر برنج است و باعث ترشح هورمون سروتنین که کنترل کننده احساسات در بدن است می شود.این محصول آماده مصرف میباشد که میتواند توسط کلیه خانوار ها بخصوص افرادی که زمان کمتری برای تهیه و طبخ غذا دارند مورد مصرف قرار گیرد. این محصول بسیار سالم و بهداشتی است و از ارد گندم تهیه میشود .

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

انواع غذاهای آماده دیگر و ماکارونی ها و غیره میتواند جایگزین این محصول تعریف شود ولی با توجه به سرعت آماده شدن آن و عدم نیاز به محلی برای پخت و قیمت مناسب و خواص غذایی مطلوب آن مزیت بالایی نسبت به دیگر جایگزینهای خود دارد .

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

به نظر می رسد سرآغاز پیدایش نودل فوری در کشور ژاپن در سال ۱۹۵۰ بوده است ، و اکنون در بیش از ۸۰ کشور در سراسر دنیا تولید می شود .در سال ۲۰۰۱ بیش از یک میلیون تن نودل در چین تولید شد، حدود ۷۰۰ هزار تن در ژاپن و اندونزی ، ۲۷۰ هزار تن در کره جنوبی ، ۲۰۰ هزار تن در ویتنام ، ۸۰ هزار تن در تایلند ، ۵۰ هزار تن در تایوان ، و ۴۰ هزار تن در فیلیپین تولید شده است. راحتی و از عهده هزینه آن برآمدن از فاکتورهای مهمی هستند که باعث رشد محبوبیت نودل بین مصرف کنندگان شده است . مصرف سرانه نودل از سال ۱۹۹۵ در بسیاری از کشورهای آسیایی بطور یکنواخت در حال افزایش است .

اساس آخرین پژوهشهای موسسه یورومانیتور اینترنشنال ،آمریکاییها بیشترین مصرف غذای آماده را دارند ،و ژاپنی ها جهت خوردن غذا در بیرون از خانه بیشترین هزینه را می کنند.

بر اساس آخرین تحقیقات موسسه یورومانیتور اینترنشنال در سال ۲۰۰۵ مصرف سرانه غذای آماده در امریکا ۵۶۶ دلار بوده است و به دنبال آن کشورهای کانادا ، انگلستان و استرالیا به ترتیب با مصرف سرانه ۴۵۶ دلار ، ۳۹۰ دلار و ۳۶۳ دلار در مکان های بعدی قرار دارند. این مصرف سرانه بالا نشان دهنده اهمیت غذای آماده در شکل زندگی این کشورهاست . جالب است بدانید کشور کره جنوبی با سرانه مصرف ۲۳۹ دلار برای غذای آماده بالاتر از کشورهای ثروتمند اروپایی مانند اتریش ، آلمان ، سوئیس و سوئد قرار گرفت.

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

با توجه به عزم دولت برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی بر اساس برنامه چهارم توسعه تولید و صادرات این گونه محصولات با توجه به پتانسیل های بالقوه فراوانی که در کشور وجود دارد در این زمره قرار خواهد داشت و از حمایت های دولت برخوردار خواهد شد .همچنین با توجه به وجود مناطق بحران زده درمنطقه پیش بینی می شود که صادرات این گونه محصولات با رشد بیشتری انجام گیرد.بعلاوه با توجه به این نکته که کشور ما از نظر تولید محصولات کشاورزی از نظر کمی و کیفی از جایگاه ممتازی در منطقه برخوردار میباشد در نتیجه نسبت به کشورهای منطقه مبتوان به مواد اولیه ارزانتر و با کیفیت بهتری دسترسی داشت .

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول :

تکنولوژی های موجود:

برای تولید نودل دو نوع خط تولید (فرایند ) وجود دارد. در یک روش آرد گندم پس از دریافت و خمیر شدن در دستگاه اختلاط دو محوری و عبور از دستگاه رول های پیوسته که به منظور صاف و یکنواخت شدن سطح خمیر و خروج حباب هوا در مسیر خط تعبیه شده است در دستگاه پخت بخار پز میشود .خمیر در اثر طی مسیر دستگاه در اثر مجاورت با بخار پخته شده و پس از خروج از مرحله پخت بوسیله کاتر برش خورده و به ید و بوسیله همین دستگاه چین خورده و دسته دسته ? صورت رشته هائی با طول دلخواه در می میشوند.و در ادامه مسیر توسط نوار هدایت گر به دو دستگاه خشک کن منتقل میشوند .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.