فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)

دسته بندیصنایع شیمیایی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱٫۵۴۳ مگا بایت
تعداد صفحات۵۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)در ۵۵ صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

فصل اول – کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱- ۱ مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :…………………………………………………………………………………………………… ۷

محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱ – 3 – مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱ – 6 – وضعیت و میزان اشتغالزایی :…………………………………………………………………………………………………….. ۷

مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

مراحل صدور جواز تاسیس :……………………………………………………………………………………………………………………. ۸

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس…………………………………….. ۸

۱- اشخاص حقیقی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲- اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

مدارک مورد نیاز:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

اصلاحیه جواز تاسیس :……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم – روش انجام کار…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :………………………………………….. ۱۳

بازدید از کارخانه تولید اتانول (الکل طبی)……………………………………………………………………………………………… ۱۳

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. ۱۳

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………… ۱۴

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار (ارقام به میلیون ریال) :………………………. ۱۵

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت فروش کالا )………………………………………………………………………… ۱۵

فصل سوم – امور مالی طرح………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

جدول ۱ کدهای آیسیک مرتبط با صنعت تولید اتانول………………………………………………………………………………. ۱۷

جدول ۲ تعرفه های گمرکی مربوط به صنعت تولید اتانول………………………………………………………………………… ۱۷

جدول ۳ استانداردهای مرتبط با اتانول……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

جدول ۴ قیمت اتانول برای هر یک کیلوگرم……………………………………………………………………………………………. ۱۸

جدول ۵ اتانول مورد استفاده به عنوان ماده اولیه در صنایع شیمیایی در ایالات متحده آمریکا (از ۱ جولای ۱۹۷۸ تا ۳۰ ژوئن ۱۹۷۹) ۱۹

جدول ۶ شکر مصرف شده (بر حسب تن) برای تولید اتانول……………………………………………………………………. ۲۰

جدول ۷ کشورهای پیشرفته (صنعتی) عمده تولید کننده اتانول………………………………………………………………….. ۲۰

جدول ۸ کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده اتانول……………………………………………………………………… ۲۱

جدول ۹ برخی تولید کنندگان عمده اتانول در ایران………………………………………………………………………………… ۲۱

جدول ۱۰ برخی مصرف کنندگان عمده اتانول در ایران…………………………………………………………………………… ۲۲

جدول ۱۱ تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل اتیلیک از ملاس چغندر قند (کد آیسیک : ۱۵۵۱۱۱۱۲) در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

ادامه جدول ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۳

جدول ۱۲ تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل اتیلیک از ملاس نیشکر (کد آیسیک : ۱۵۵۱۱۱۱۲) در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

جدول ۱۳ تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل اتیلیک از گندم (کد آیسیک : ۱۵۵۱۱۱۱۲) در ایران ۲۳

جدول ۱۴ تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل صنعتی (کد آیسیک : ۱۵۵۱۱۱۱۲) در ایران ۲۴

جدول ۱۵ آمار تولید اتانول در سال های اخیر…………………………………………………………………………………………. ۲۵

جدول ۱۶ تعداد و ظرفیت طرح های با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید اتانول………………………… ۲۶

جدول ۱۷ تعداد و ظرفیت طرح های با ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید اتانول……………….. ۲۷

جدول ۱۸ تعداد و ظرفیت طرح های با۶۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید اتانول……………… ۲۸

جدول ۱۹ آمار واردات اتانول در سال های اخیر…………………………………………………………………………………….. ۲۸

جدول ۲۰ مهمترین کشورهای تامین کننده اتانول شرکت های داخلی……………………………………………………….. ۲۹

جدول ۲۱ مهمترین کشورهای تامین کننده اتانول شرکت های داخلی……………………………………………………….. ۳۰

جدول ۲۲ برآورد میزان مصرف اتانول……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

جدول ۲۳ آمار صادرات اتانول در سال های اخیر……………………………………………………………………………………. ۳۱

جدول ۲۴ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۱

جدول ۲۵ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۲

جدول ۲۶ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی۱۰ ۲۲۰۷۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۲

جدول ۲۷ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۳

جدول ۲۸ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۳

جدول ۲۹ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۴

جدول ۳۰ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۲۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۴

جدول ۳۱ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۲۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۵

شکل ۱ فرایند آب دار کردن غیر مستقیم اتیلن برای تولید اتانول………………………………………………………………. ۳۵

شکل ۲ فرایند آب دار کردن مستقیم اتیلن برای تولید اتانول…………………………………………………………………….. ۳۶

جدول ۳۲تاثیر غلظت اولیه سلول های مخمر بر روی زمان تخمیر در فرآیند batch………………………………….. 36

شکل ۳ راکتور CSTR…………………………………………………………………………………………………………………………. 37

شکل ۴ تاثیر غلظت گلوکز به روی تخمیر پیوسته :…………………………………………………………………………………… ۳۷

جدول ۳۳برنامه سالیانه تولید…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

جدول ۳۴ هزینه های زمین……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

جدول ۳۵هزینه های ساختمان سازی……………………………………………………………………………………………………… ۳۹

جدول ۳۶ هزینه ماشین آلات خط تولید…………………………………………………………………………………………………. ۴۰

جدول ۳۷هزینه های تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

جدول ۳۸هزینه لوازم اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………… ۴۲

جدول ۳۹هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………… ۴۲

جدول ۴۰جمع بندی سرمایه گذاری ثابت طرح………………………………………………………………………………………. ۴۳

جدول ۴۱ هزینه سالیانه مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

جدول ۴۲ هزینه سالیانه نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

جدول ۴۳ مصرف سالیانه آب ، برق ، سوخت و ارتباطات……………………………………………………………………….. ۴۵

جدول ۴۴استهلاک سایانه ماشین آلات ، تجهیزات و ساختمان ها…………………………………………………………….. ۴۵

جدول ۴۵تعمیرات و نگهداری سالیانه ماشین آلات ، تجهیزات و ساختمان ها…………………………………………… ۴۶

جدول ۴۶ هزینه تسهیلات دریافتی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

جدول ۴۷ هزینه های سالیانه………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

جدول ۴۸ برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز………………………………………………………………………………………… ۴۸

جدول ۴۹سرمایه گذاری کل………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

جدول ۵۰ نحوه تامین سرمایه………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

شاخص های اقتصادی طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

قیمت تمام شده :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

سود ناخالص سالیانه :……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

درصد سود سالیانه به هزینه کل و فروش کل:…………………………………………………………………………………………… ۵۰

نرخ برگشت سالیانه سرمایه :………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

مدت زمان بازگشت سرمایه :…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

درصد سرمایه گذاری ارزی به سرمایه گذاری کل:……………………………………………………………………………………. ۵۱

سرمایه گذاری ثابت سرانه :……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

سرمایه گذاری کل سرانه :………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

فصل چهارم – جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………. ۵۲

نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید اتانول (الکل طبی) پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

– ۱ مقدمه :

اتانول برای انسان از دوران باستان شناخته شده بود ، زیرا این ماده ، جزء اصلی مشروبات الکلی است . جداسازی آن به صورت اتانول نسبتاً خالص احتمالاً اولین بار توسط (جابربن حیان) که صنعت تقطیر را گسترش داد ، انجام شده است . البته بیشتر گمان می رود که اتانول خالص توسط (محمد زکریای رازی) دانشمند ایرانی تولید شده باشد . اتانول یا اتیل الکل دارای فرمول شیمیایی CH3 CH2 OH است و بسته به میزان آب ، روش تهیه و استفاده نهایی گریدهای مختلفی از اتانول در بازار موجود است . اتانول ۹۹ درصد (که اتانول مطلق نامیده می شود ) به طور گسترده در صنایع دارویی به عنوان حلال ، نگهدارنده ، گندزدا و در ادکلن ها استفاده می شود . اتانول جز مهمی از نوشیدنی های الکلی است که از تخمیر کربوهیدرات های قابل تخمیر حاصل می شود . اگر الکل برای مصارف غیر آشامیدنی استفاده شود ، به آن متانول ، پیریدین ، فرمالدهید یا sublimate اضافه می کنند . از این الکل در صنعت و تجارت بیشتر به عنوان حلال استفاده می شود . همچنین اتانول جهت ساخت برخی از مواد شیمیایی نیز در برخی کشورها مانند برزیل به عنوان سوخت مصرف می شود .

اتانول سنتزی حاصل از فراورده های نفتی معمولاً از واکنش آب دار کردن اتیلن حاصل می شود . خواص شیمیایی اتانول ناشی از گروه عاملی هیدروکسیل (OH) آن است . روی گروه هیدروکسیل می تواند واکنش های شیمیایی متفاوتی مانند آب گیری ، هالوژن دار کردن و تشکیل استر انجام شود

اتانول نه تنها از طریق سنتز شیمیایی با استفاده فراورده های نفتی ، بلکه از طریق تخمیر مواد آلی در دسترس نیز حاصل می شود . از این رو اهمیت اقتصادی اتانول به عنوان یک ماده خام برای ساخت مواد شیمیایی گوناگون رو به افزایش است .

۱ – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید اتانول (الکل طبی)

محل اجرا :

۱ – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

۱ – 6 – وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح ۳۷ نفر میباشد .

مجوز های قانونی :

تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان ، تاسیسات و نصب ماشین آلات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی (زراعی ، باغی ، شیلاتی ، دام و طیور، جنگل و مرتع) صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :

۱- پذیرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مدیریت صنایع کشاورزی و روستائی استان .

۲- بررسی پرونده از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدیریت صنایع کشاورزی و روستائی .

۳- تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضی

۴- ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائید فرم پرسشنامه جواز تاسیس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی و ارجاع پرونده به مدیریت .

۵- ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس

۱- اشخاص حقیقی

– تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

– حداقل سن ۱۸ سال تمام

– دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

۲- اشخاص حقوقی

– اساسنامه ( مرتبط با نوع فعالیت )

– ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور

مدارک مورد نیاز:

۱- ارائه درخواست کتبی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا مدیریت صنایع کشاورزی و روستایی استان.

۲- اصل شناسنامه وتصویر تمام صفحات آن

۳- تصویر پایان خدمت یا معافیت خدمت سربازی

۴- تصویر مدرک تحصیلی و سوابق کاری مرتبط با درخواست

۵- یک قطعه عکس از هریک از شرکاء

۶- تکمیل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی

۷- پوشه فنردار

۸- درصورت داشتن شرکت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسیس و روزنامه ، مرتبط با فعالیت مورد درخواست

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از کارخانه تولید اتانول (الکل طبی)

براساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از کارخانه تولید اتانول (الکل طبی) به بررسی سیستم ها و دستگاه ها و ماشین آلات موجود در کارخانه پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزیابی قرار دادیم ،

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش صنعت و در تولید اتانول (الکل طبی) استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت می باشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.