فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت

دسته بندیکارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت در ۵۶ صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست :‌

مقدمه

شرکتهای سهامی

انواع شرکتهای سهامی

اساسنامه قانونی شرکت :‌

1) اسم و مرکز شرکت

۲) موضوع شرکت

۳) مدت شرکت

۴) مقدار سرمایه

۵) نوع سهام

سهام

انواع سهام

علل انتشار سهام با نام

علل انتشار سهام ممتاز

انواع امتیازات سهام ممتاز

تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

عملیات حسابداری ثبت سرمایه

مراحل قانونی مطالبه وپرداخت بقیه بهای سهام

اوراق قرضه

مجامع عمومی صاحبان سهام

تغییرت در سرمایه شرکت سهامی

موارد افزایش سرمایه شرکت

موارد تبدیل سهام شرکت

الف ) شناسنامه شرکت :‌

1) تاریخچه ومالکیت

۲) تجهیزات وتسهیلات

ب ) سازمان وساختار مدیریتی

خلاصه سوابق تجربی وتحصیلی

ج) فعالیتها وخدمات :‌

1) برنامه ریزی وکنترل پروژه

۲) مشاوره مدیریت ونظارت درعملیات مهندسی وتدارک کالا

۳) مشاور مدیریت درنظارت درعملیات ساخت ونصب

۴) مشاور مدیریت ونظارت درعملیات راه اندازی وشروع بهره برداری پروژه ها

راهنمای نگارش

خلاصه سوابق تحصیلی وتجربی

خلاصه سابقه کار

انواع فرمهای موجود درشرکت :‌

فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان

فرم درخواست تأمین نیروی انسانی

برنامه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت

آمار کارکنان برحسب کار وگروههای شغلی وتخصصی

فرم مراحل انجام کار ـ اطلاع رسانی

تعیین وتصویب ضروابط استخدامی

آمار تغییرات نیازهای استخدامی

پرسشنامه نویسی

درخواست استفاده از بیمه گروهی خدمات درمان بیمارستانی وپاراکلینیکی

قرارداد خرید خدمت کارشناسی

فرم درخواست سرویس کامپیوتری

فرم درخواست آموزش کامپیوتری

فرم مصاحبه جهت تهیه سیستم

فرم مراحل انجام کار ـ سخت افزار وشبکه

فرم برنامه ریزی آموزشی کامپیوتر

فرم درخواست سرویس اضطراری

فرم عضویت در شبکه

فرم درخواست سرویس اینترنت

فرم تمدید اشتراک اینترنت

تصاویر

مقدمه :‌

به نظر کارشناسان ومتخصصین توسعه کشور ایران هم اکنون درحال گذر رسیدن به سمت توسعه پایدار می‌باشد به منظور عبور از این مرحله بحرانی لازم است با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خود دردنیای کنونی با تعیین اهداف واستراتژیهای مناسب با آن راباموفقیت طی نماید . لذا د رسطح ملی برنامه‌ای جامع وزیر بنایی مانند لایحه فقر زدائی توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگی خودکفایی واستقلال کشور بر پایه اقتصاد بدون نفت و… درهیئت محترم دولت ومجلس شورای اسلامی مطرح می باشد . اگر چه شاخص هایی مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتی درآمد سرانه … هرکدام می تواند در برنامه توسعه نقش اساسی داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ویژه اشتغال مولد و پایدار درجهت رسیدن به سوی توسعه همه جانبه از اهمیت خاصی برخوردار است ؟ می تواند در ابعادمختلف اقتصادی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه ای که بتواند در بازار کار ومیزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جوانی جمعیت ایران که درهر سال نیاز به حداقل ۸۰۰۰۰۰ فرصت شغلی می باشد این مهم توجه نماید ضروری است زیرا بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که د رشکوفاترین دوره اقتصادی درایران ۳۵۰۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی مهمترین مسئله ای که مورد نظر قرار می گیرد توسعه کیفی نیروی انسانی است زیرا منابع انسانی عامل اصلی وضرورت رشد وتوسعه اقتصادی ،‌اجتماعی یا فرهنگی درهرسیستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگی استعداد ها وقابلیت های این منابع هیچ سیستم ،‌سازمان ویا جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست یابد . از آنجا که توسعه متضمن حرکت وپویایی است بنابراین ،‌بایدانعطاف پذیر پیشرونده وبه بیان دیگر پایدار باشد .

توسعه پایدار نوعی حرکت در شرایط مطلوب است که به طور روز افزون درجهت بهره وری تولید کارایی نیروی انسانی وبهینه سازی از منابع طبیعی ودرنهایت بهزیستی انسانها وانحلال فرهنگ انسانی و روابط سالم اجتماعی به پیش رود. از این لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوری وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ویا بهره ور و بهره گیر آن قلمداد می شود . بررسی ترکیب سنی جمعیت ایران نشان می دهد کشور‌ما ترکیب سنی جوانی دارد. براساس آمار ارائه شده درسالنامه آماری سال ۷۲‌، ۹/۵۲ درصد جمعیت کشور افراد بین ۱۵تا ۱۴ سال که جمعیت فعال کشور محسوب می شوند تشکیل می دهند. از آنجا که تعدادی از افراد این گروه مولد نبوده وفقط مصرف کننده می باشند مسئولیتی سنگین برعهده دولتمردان ومدیران بخش دولتی قرار دارد که در رأس آن هدایت افراد به سوی مشاغل وتخصصهایی است که بتواند استقلال کشور را به دنبال داشته و این مهم بدون برنامه ریزی صحیح ومنسجم ومبتنی بر پایه اطلاعات آماری دقیق ودرست به انجام نمی رسد .

از سوی دیگر نیمی از جمعیت فعال کشور یعنی ۳۶% ونیمی از افراد زیز ۱۴ سال یعنی ۲۱% را دختران تشکیل می دهند. پرسش دراینجا مطرح می شود : ‌چگونه ۲۶% از افراد جامعه دریک کشور که جمعیت فعال مردان می باشند می‌توانند برای ۱۰۰% جمعیت تولیدو خدمات رابه وجود آورند؟

چگونه می توان نیمی ا زجمعیت فعال که از لحاظ هوشی مساوی با نیمه دیگر هستند بدین سهمی درتولید نا خالص ملی نداشته باشند .

درایران نیز امروزه جوانان قبل از فکر به هر مسئله ای درجستجوی شغلی خوب وابسته به درآمدی مکفی هستندو صد البته که درآمدخوب را ترجیح می دهند اما از آنجا که دولت به جهت انباشتگی مشکلات موقعیتهای زیادی به جوانان جهت اشتغال نمی دهد این سئوال برای آنان به وجود می‌آید که به راستی چه باید کرد؟

بسیاری از کارآفرینان می توانند به راحتی به این پرسش پاسخ گویند آنان با استفاده از توانایی فکری و جسمی توانستند کار برای خود آفرینند حال در طریق تولید ویا خدمات .

پیشگفتار :‌

پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسانتر وسریعتر می کند. با تقسیم کار وتخصصی شدن تولید لازم شدکه هر تولید کننده آنچه را که بیش ازمصرف خود تولید کرده به دیگران بفروشد ودرعین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد بخرد. بدین ترتیب مبادله کالاها و خدمات بین افراد وگروههای اجتماعی متداول شد.

شکل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپیوسته تغییر کرده است .بازرگانی اززمانی ضرورت یافت که تقسیم کار د ربین آدمیان متداول شد . مثلاً یک کشاورز گندم وکشاوز دیگری خرما تولید کرد . انگاه این د وکشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همدیگر مبادله کردند تانیازهای خود را آسانتر وبهتر برطرف کنند.

در گذشته تولیدبه روشهای دستی وباسرعت کم صورت می گرفت. درنتیجه حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی کمتر بود وفروش کالاهای تولید شده دشواری چندانی نداشت.

انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ بابه خدمت گرفتن ماشین جایگزین کردن آن به جای نیروی انسانی تولید را بسیارآسانتر و سریعتر کرد.

مشکلات تولید یکی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی توانستند بسیاری از کالاها را به هرمقداری که مایل بودند تولید کنند. مشکل اصلی آنها فراهم کردن مواد اولیه ویافتن بازار مناسب برای این کالا ها بود. همگام با این تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد وتوسعه یافت .

پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتری شدن سبکهای مدیریت ورشد سریع تکنولوژی در قرن بیستم راه را برکارآیی واثر بخشی واحدهای تولید وتولید انبوه هموار کرد . در پرتو این تحقیقات اکنون برخلاف گذشته :‌

اولاً تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید کننده که برای مصرف دیگران وبه دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد.

ثانیاً منابع لازم برای تولید وهمچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراکندگی عظیمی شده اند.

مجموعت این شرایط امر مبادله وبازرگانی را به یک فعالیت بسیار جدی ومهم تبدیل می کنند وهرچه زمان می گذرد بر ضرورت ،‌وسعت واهمیت این فعالیت افزوده می شود .

برای بازرگانی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی ،‌اجتماعی حداقل دونوع تعریف وجود دارد‌: ‌تعریف حقوقی وتعریف فنی .

تعریف حقوقی بازرگان را می توان درمتون قانونی ازجمله درمتن قانون تجارت یافت درحالیکه تعریف فنی بازرگان را باید درکتابهای اقتصاد جستجو کرد . تعریف حقوقی پس ا زتنظیم وتصویب قانون برای مدتی ثابت باقی می ماند لیکن تعریف فنی پیوسته دگرگون وکاملتر است . باراثر توسعه وتکامل تعریف فنی زمانی فر می رسد که کفایت تعریف حقوقی موردتردید قرار می‌گیرد وبدین گونه تغییر قانون ضرورت می یابد وتعریف حقوق درجهت تعریف فنی بازسازی می شود .

ماهیت اصلی سرمایه :‌

از آنجایی که این احتمال وجود دارد که واژه سرمایه توسط گروههای مختلف استنباطهای متفاوتی شود آگاهی از معانی متفاوت مرتبط با سرمایه اهمیت دارد. مثلاً از نظر مسائل مالی واحدهای تجاری ،‌سرمایه معمولاً بیانگر تمامی احوال واحد تجاری است . ازنظر قانون ، سرمایه آن بخش از حقوق مالی صاحبان سرمایه است که به لحاظ الزامات قانونی باید در واحد تجاری برای حمایت از منافع بستانکاران باقی کرجاند برداشت حسابداران از واژه سرمایه ، حقوق مالی صاحبان سهام است.

حسابداران سپس حقوق مادی صاحبان سهام را به دوگروه ، سرمایه پرداخت شده وسرمایه تحصیل شده ،طبقه بندی می نمایند. سرمایه پرداخت شده اصطلاحی است که برای بیان جمع مبلغ از پیش پرداخت شده توسط صاحبان سهام بکار می رود. سرمایه پرداخت شده شامل ارزش اسمی سهام منتشر شده ،‌صرف سهام پس از کسر تخفیف (کسر) سهام می باشد.

سرمایه تحصیل شده ،‌سرمایه ای است که اگر واحد تجاری بطور سود آور فعالیت کند تحصیل می شود وشامل تمامی سودهای توزیع نشده ای است که در واحد تجاری سرمایه گذاری شده است.

درشرکتهای سهامی ، سرمایه متشکل ازتعدادی سهام است برگ ها مدرک مالکیت درشرکت سهامی است .

سهامدار بودن کسب موافقت شرکت د رصورتی که محدودیت ومقرراتی از قبل تعیین نشده باشد ،‌ می تواند سهام او را خریداری کند ، به فروش برساند یا انتقال دهد ،‌مالکیت ازطریق تملک سهام ، معمولاً دارنده سهام را محق به حقوق اولیه مشخص شرح زیر می سازد:‌

1) حق مداخله ونفوذ در تصمیمات مدیریت شرکت از طریق شرکت در رای گیری درمجامع عمومی صاحبان سهام .

۲) حق سهیم شدن درمنافع شرکت ا زطریق سود سهام پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره

۳) حق سهیم شدن در توزیع دارائیهای شرکت هنگام تسویه یا ازطریق توزیع سود سهام مازاد بر سودقابل تقسیم .

۴) حق خرید سهام جدید صادره توسط شرکت به نسبت سهامی که دراختیار است حق تقدم خرید سهام مانع از تغییر غیر اختیاری مالکیت نسبی سهامداران فعلی می شود . نبود حق تقدم وخرید سهم موجب می شود که درصد سرمایه گذاری سهامداران بدون اطلاعات انها وبه قیمتهایی که برای آنها مطلوب نبوده است . ازطریق صدور سهام جدید اضافی کاهش یابد. برخی از شرکتها این حق را به دلیل مشکلاتی که هنگام صدور سهام جدید بروز می کند برای سهامداران قائل نمی شوند .

حقوق اساسی فوق برای کلیه سهامداران از هرنوع وطبقه وجود دارد مگر آنکه قانون یا اساسنامه (همانگونه که در برگ سهام منعکس است ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد .

چون برگ سهام ازادانه از یک سهامدار به سهامدار دیگر انتقال یابد،‌ قوانین تجاری برخی از کشورها نگهداری اطلاعات مربوط به سهامداران را توسط هرشرکت ضروری ساخته است . شرکتها معمولاً به منظور تأمین نیازهای قانون، دفتر تحت عنوان « دفتر صاحبان سهام » یا « دفتر سهام » که حاوی اطلاعاتی درارتباط با هرسهامدار و تعداد سهام متعلق به وی می باشد نگهداری می کنند. هرگونه نقل وانتقال سهام دراین دفتر ثبت می شود . ثبت مزبور شامل اطلاعاتی نظیر نام و آدرس سهامدار جدید ،‌تعداد سهام مورد معامله ،‌تاریخ انتقال سهام ،‌شماره اوراق سهام وتعداد سهام می باشد. طبق ماده ۴ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ انتقال سهام با نام باید دردفتر ثبت سهام شرکتها به ثبت برسد وانتقال دهنده یا وکیل یا نمایند ه قانونی اوباید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند . هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ازنظرشرکت واشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

اشتغال ،‌نقش طراح در دیگر واحدهای اقتصادی پیش بینی روشهای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ،‌ارائه خدمات بعد از فروش وسایر موارد مشابه ارزیابی شده است .

ب ـ ویژگی های فرآورده های مورد درخواست به صورت تفکیک شده در پرسش نامه قید شده است.

پ ـ هرشخص حقیقی دریک زمان بیش از یک موافقت اصوی نبایستی درخواست کند .

ت ـ مدت اعتبار موافقت اصولی از تاریخ اعتبار یک سال می باشد وبا رعایت ضوابط خاص قابل تمدید است .

شرکت روغن صنعتی جنوب برای راه اندازی کارخانه مجوزات زیر را اخذکرده است :‌

مجوز تأسیس ،‌ پروانه بهره برداری ،‌تأئیدیه شرکت نفت ، پروانه‌تأسیس ،‌مجوز درسازمان محیط زیست ،‌ منابع طبیعی وزارت بهداشت وشهرداری .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :‌

1) دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص وتکمیل ان وامضاء‌ذیل دراظهارنامه توسط کلیه سهامداران.

۲) دوجلد اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

۳) دونسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامدارای وبازرسین رسیده باشد.

۴) دونسخه صورت جلسه هیأت مدیره که به امضاء‌مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

۵) فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران وبازرسین .

۶) ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا بازشده است .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.