فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

دسته بندیصنعتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس در ۱۹ صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول

۱-۱ خواسته های پروژه ۲

۱-۲ موقعیت سردخانه ۲

۱-۳ فرضیات ۳

۱-۴ تنوع محصولات ۴

۱-۵ پالت ها ۵

۱-۶ صفحات عایق ها ۶

۱-۷ محاسبه ضریب حرارتی (u) 7

فصل دوم : محاسبه بار برودتی اتاقها

۲-۱ نمونه محاسبه اتاق سیب ۷

۲-۱-۱ بار حرارتی انتقالی ۸

۲-۱-۲ بار حرارتی نفوذ هوا ۸

۲-۱-۳ بار حرارتی محصول ۸

۲-۱-۴ بار تنفسی ۹

۲-۱-۵ بار حرارتی افراد ۹

۲-۱-۶ بار روشنایی ۹

۲-۱-۷ بار موتورهای برقی ۹

۲-۱-۸ تعیین اوپراتور ۹

۲-۱-۹ بار حراتی پیش سرد کن ۹

۳-۱-۱۰ مدل اوپراتور ۱۰

۲-۱-۱۱ بار حرارتی راهروها ۱۰

۲-۱-۱۲ ظرفیت سرمایی جدید ۱۱

۲-۲ محاسبه بار حرارتی اتاق نگهداری گوشت گاو ۱۱

۲-۲-۱ بار حرارتی ناشی از تعویض هوا ۱۲

۲-۲-۲ ظرفیت سرمایی جدید با احتساب فن ها ۱۲

۲-۲-۳ بار حراتی محصول ۱۲

۲-۲-۴ بار نفوذ هوا ۱۳

۲-۲-۵ مدل اوپراتور ۱۳

۲-۲-۶ ظرفیت سرمایی جدید ۱۳

۲-۳ نمونه محاسبه و بی اوپراتور ۱۳

۲-۴ خواص نقاط ۱۴

۲-۵ حجم کنترل فلاش تانک ۱۴

۲-۶ انتخاب اوپراتور ۱۵

۲-۷ ظرفیت سرمایی جدید ۱۶

جداول محاسباتی برای تمام اتاق ها

اتاق گوشت گاو ۱۷

اتاق گوشت گوسفند ۱۸

اتاق نگهداری سبزی ۱۹

اتاق نگهداری هلو ۲۰

اتاق نگهداری سیب ۲۱

اتاق نگهداری خیار ۲۲

اتاق نگهداری پرتقال ۱/۲۲

انجماد سریع گاو ۲۳

انجماد سریع مرغ ۲۴

انجماد سریع گوسفند ۲۵

نگهداری پیش سرد کن ۲۶

فصل سوم : نقشه ها ؛ پالت ها ؛ پلان اتاق ها ؛ نمودار P-H و …

مقدمه

قرار است سردخانه ای در شهر طبس برای تأمین ۰۰۰/۴۵ نفر ساخته شود. در این سردخانه گوشت گاو و گوسفند و مرغ از اول تیرماه تا آخر شهریور ماه توسط اهالی کشتار شده و وارد سردخانه می شود و پس از ۲۴ ساعت نگهداری برای مصرف روز بعد به بازار عرضه می شود. گوشت های ذخیره شده تا اول دیماه نگهداری و از اول دیماه تا آخر اسفند به ترتیب به طور مساوی هر روز به بازار عرضه می شوند (فرض بر آنستکه در این سه ماه کشتار وجود ندارد).

سیب و هلو برای مصرف یک ماه جمعیت در اواخر مرداد ماه وارد سردخانه می شود (که برای بالا نرفتن از سردخانه به برش این محصول را بصورت ۱۵ روزه در نظر گرفته ایم).

در اوایل مهر ماه نگهداری می شود از اول مهر ماه تا آخر همان ماه بطور مساوی و روزانه به بازار عرضه می گردد.

محصولات در زمستان برای مصرف یک ماه جمعیت وارد سردخانه می شود و تا آخر مرداد نگهداری می شود. سیب زمستانی در اخر آزذرماه برای مصرف یک ماه اهالی وارد سردخانه می شود و تا اول فروردین نگهداری می شود و تا آخر همان ماه بطور مساوی به بازار فرستاده می شود.

خیار و سبزیجات برای مصرف ۱۵ روز نگهداری و هنگام لزوم به بازار عرضه می شود (همیشه)

فصل اول طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

۱-۱ خواسته های پروژه

۱- محاسبه بار برودتی حداکثر برای سردخانه مذکور

۲- انتخاب دیوارها و مصالح مناسب

۳- طرح و نقشه پلان سردخانه ، همراه مقیاس

۴- نقشه موتورخانه

۵- ترسیم مدار لوله کشی

۶- با فرض سیستم دو کمپر سوره و چند اواپراتور ترسیم سیکل تبرید و محاسبه قدرت کمپرسورها

۷- محاسبات و تعیین کندانسور آبی یا کندانسور هوایی

۸- تعیین مشخصات هریک از اواپراتورها

۱-۲ موقعیت سردخانه :

در جدول فوق مشخصات شهر طبس آورده شده است.

۱-۳ فرضیات :

مبرد R-22 ، درجه حرارت راهروها ۲۱C است و درجه حرارت پیش سرد کن ۱C- و ارتفاع سردخانه ۵m است ارتفاع اتاقهای انجماد سریع ۲m و سردخانه بصورت سوله در نظر گرفته شده است.

در دنباله مقدار مصرف سرانه متوسط در سال و مقدار مصرف روزانه هر نفر و مقدار محصول که قرار است در سردخانه نگهداری شود را به صورت یک جدول ارائه می شود.

سقف داخلی اتاقهای سردخانه و سقف کاذب داخل راهروها

سقف خارجی نیز بصورت سوله می باشد (چون سردخانه را بصورت سوله در نظر گرفته ایم).

۱-۷ محاسبه مقدار ضریب حرارتی (u) :

این مقدار را با استفاده از ضخامت با عایق حرارتی (پلی استرین) و مقدارk آن از جدول (۱-۳) مقدار ضریب حرارتی دیوارهای مختلف سردخانه را بدست می آوریم.

مثال : برای دیوارهای اتاق گاو و گوسفند و مرغ :

۰٫۰۳b ?152.4 k ? تبدیل به mm : ضخامت عایق (گا)

w/mk 2156 = u با میانیابی

فصل دوم محاسبه بار برودتی اتاق ها

۲-۱ نمونه محاسبه بار برودتی برای اتاق سیب :

۲-۱-۱ محاسبه بار حرارتی انتقالی از طریق دیوارها، کف و سقف :

۷۵۳٫۲۷w = (12-0) 5 ´ 10.5 ´ 34 ´ 2 = Q دیوار شمالی و جنوبی

Q=0 دیوار شرقی و غربی T=0 D

کف

سقف

دمای سقف (بخاطر اینکه سقف به صورت سوله است)

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.