فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه کارآفرینی شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص)

پروژه کارآفرینی شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص)

دسته بندیصنعتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه کارآفرینی شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص) در ۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص) بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره ۱۶۴۳۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

۲-۱- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اسانامه شرکت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات ماستیکهای صنعتی، چسب، مواد پاک کننده و سایر فعالیتهای مربوطه است.

۳-۱- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

کارکنان دائم

۸۶ نفر

۸۴ نفر

کارکنان موقت

۱۳ نفر

۷ نفر

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۱-۳- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهیا تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام مشابه ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با به کارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:

روش مورد استفاده

مواد اولیه و بسته بندی

میانگین موزون

کالای ساخته شده

میانگین موزون

۲-۳- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره باعث کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی یم شود درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شرکت سرمایه پذیر) شناسایی می شود.

۳-۳- داراییهای ثابت مشهود

۱-۳-۳- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنهاذ می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۳-۳- استهلاک داراییها ثابت با توجه به عهمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محسوب می شود:

۴-۳- مخارج تامین مالی

مخارج نامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

۵-۳- تسعیر ارز

معاملات ارزی – اقلام پولی ارزی با نرخ واریزنامه ای در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واریز نامه ای در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ترزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

۶-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایا برای یکسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۴- موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می شود:

۲۰- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۷-۲۲ اساسنامه، مبلغ ۶۶۷/۶۴۷/۲۰۹ ریال از محل سود قابل تخصیص در سالهای قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یادشده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰% درصد سرمایه شرکت، انتقال اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته فوق الذکر الزامی الست. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۲۱- سایر اندوخته ها

سایر اندوخته ها متشکل از اندوخته احتیاطی و اندوخته طرح توسعه است. شرکت به منظور تقویت بنیه مالی خود بموجب ماده ۸-۲۲ اساسنامه معادل ۵% درصد از ود خالص را در سالهای قبل به اندوخته احتیاطی تخصیص داده است. علاوه بر این، شرکت به منظور اجرای طرح توسعه واحد تروزون طبق مصوبه مجمع عادی بطور فوق العاده

۲۸- بدهی های احتمالی

پرونده دادخواست مالک ساختمان دفتر مرکزی در ارتباط با تخلیه ملک و درخواست شرکت مبنی بر دریافت حق کسب و پیشه (کاربری تجاری ملک) در مراجع قضایی تحت رسیدگی می باشد.

شرکت بر اساس قرارداد اجاره موجود تا پایان سال ۲۰۰۳ ذخیره اجاره در حسابها منظور کرده است.

هرگونه افزایش احتمالی در مبلغ اجاره منوط به رای قطعی مراجع قضایی ذیربط می باشد.

بدلیل عدم وجود شواهد کافی ذخیره بدهی هیا احتمالی در حسابها منظور نشده است.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که کستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا باشد، صورت نگرفته است.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.