فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه – پروبیوتیک

پروژه – پروبیوتیک

پروژه - پروبیوتیک 1
این فایل شامل 29 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد  پروبيوتيك:   از نظر ایمولوژی Probiotic ترکیبی از پیشوند لاتین (pro) به معنای ( for) و صفت یونانی ( biotic) به معنای (life) است، بنابراین معنای پروبیوتیک یعنی ) برای زندگی ( میکروب های Probiotic در مدت نگهداری تا زمان مصرف در ماست باید 10⁶ CFU/ml باشد بیفیدوباکتری ها اولین بار از نوزادی که از شیر مادر تغذیه شده بود توسط هنری تیسیر جداسازی گردید او در مؤسسه پاستور کار می کرد. باکتری جداسازی شده باسیلوس بیفیدوس نام گرفت و بعداً به جنس بیفیدوباکتریوم تغییر نام داد.تیسیر متوجه گردید که بیفیدوباکتری ها در فلور روده نوزادان تغذیه شده از شیر مادر غالب هستند. اصطلاح پروبیوتیک اولین بار در سال 1953 توسط کولاس مطرح گردید.  در سال 1989 روی فولرتعریفی را برای پروبیوتیک ها پیشنهاد کرد که بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفت، در این تعریف پروبیوتیک ها مکمل های میکروبی زنده ای هستند که به رژیم غذایی افزوده می شوند که با بهبود تعادل در میکروفلور روده اثرات مفیدی بر روی میزبان دارند. مهم ترین مکانیسم هایی که این   باک …

برچسب‌ها:
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.