فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه – سمینارشهری جامعه شناسی

پروژه – سمینارشهری جامعه شناسی

پروژه - سمینارشهری جامعه شناسی 1
این فایل شامل 27 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد    عقلانیت ابزارییا تعیین چنین کارکردی برای عقل به هیوم ( Hume ) بر می‌گردد. به نظر هیوم، عقل بردة احساسات و عواطف است، عقل فقط می‌تواند در تعیین ابزارهایی برای رسیدن به هدف‌های خاص ما را یاری رساند، اما خود این اهداف را عقل تعیین نمی‌کند، بلکه احساسات و عواطفند که این اهداف را تعیین می‌کنند. ( Stenmark,1995:33 ) برداشت ابزار انگارانه از عقلانیت بسیار محدود است و برخلاف برداشت‌های مقبول به نظر می‌رسد؛ زیرا ما در نسبت دادن عقلانیت به اهداف، مانند ابزارها درنگ نمی‌کنیم،یعنی گاهی عقلانیت را به خود اهداف نیز نسبت می‌دهیم. اهداف نیز ممکن است معقول یا غیر معقول باشند. بنابراین، چه دلیلی وجود دارد که عقلانیت را فقط به ابزار محدود سازیم؟ اگر آدمیان به اهداف خود نمی‌اندیشند و عقلانیت صرفاً در رابطة ابزراها با اهداف معنا پیدا می‌کند، پس آنها کاملاً از عقلانیت برخوردار نیستند. از این‌رو، استن مارک ( Stenmark ) برای رفع این نقصان معنایی جامع از عقلانیت را مطرح می‌کند که هم شامل …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.