فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه درس انتقال آب

پروژه درس انتقال آب

پروژه درس انتقال آب

عنوان پروژه
نقشه نشان داده شده، طرح جامع شهری را نشان می دهد که جمعیت فعلی آن650000 هزار نفر می باشد. ضرایب مصرف ماکزیمم روزانه و ساعتی برای این شهر به ترتیب و است. درصد رشد جمعیت را درصد در نظر گرفته، برای ده سال آینده این شهر طرح شبکه توزیع آب آن را طراحی کنید، که در آن موارد زیر منعکس شده باشد (مقیاس نقشه توپوگرافی است)

محاسبه جمعیت در انتهای طرح، حجم مخازن ذخیره ی زمینی، هوایی
میزان آب مصرفی جهت آتش نشانی
برآورد آب مصرفی و تقسیم آن بر گره…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.