فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه , حفاظت و کالیبراسیون دستگاه ecg

پروژه , حفاظت و کالیبراسیون دستگاه ecg

پروژه , حفاظت و کالیبراسیون دستگاه ecg 1
این فایل شامل 16 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد  مقدمه اهمیت تجهیزات پزشکی و پیشرفت روزافزون فن آوری های مرتبط و تأثیر اساسی آن در نظام سلامت كاملاً مشخص و مشهود است بطوریكه امروزه دستاورد متخصصین علوم پزشکی مرهون بكارگیری این فن آوری در پیشگیری، تشخیص ، تسكین و درمان بیماریها می باشد . همچنین از نقطه نظر اقتصاد درمان، تجهیزات پزشکی نیز جایگاه ویژه ای داشته و بخش عمده ای از سرمایه مراكز درمانی و موسسات پزشکی صرف تجهیز ، نگهداشت و نوسازی تجهیزات پزشکی می گردد . انتخاب و تخصیص تجهیزات پزشکی باید متناسب و منطبق با نیازهای واقعی مراكز درمانی ، اهداف كلینیكی ، نیروی انسانی لازم و شرایط مورد نیاز جهت تأمین ایمنی باشد. این مهم در صورتی تحقق خواهد یافت كه یك برنامه مدون و منسجم جهت مدیریت تجهیزات پزشکی در سطح مراكز درمانی كشور طراحی و بعنوان ضابطه و سیاست اصلی سرلوحه برنامه های مسئولین ذیربط قرار گیرد . از سوی دیگر با توجه به محدودیت های موجود در منابع مالی و انسانی مراكز درمانی بویژه در بخش دولتی صیانت از این سرمایه ملی بهمراه تأمین نقش حیاتی عملكرد صحیح تجهیزات پزشکی از دیگر وظایف وزا …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.