فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه – حسابداری

پروژه – حسابداری

پروژه - حسابداری 1
این فایل شامل 20 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد  تعریف: حسابداریفن ثبت، طبقه‌بندی، خلاصه‌کردن فعالیتهای مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش پول و تفسیر نتایج حاصله از آن می‌باشد. مراحل اصلی حسابداری: 1- فن ثبت                 2- طبقه‌بندی                 3-خلاصه‌کردن                    4- تفسیرنتایج فن ثبت: کلیة فعالیت‌های مالی یک مؤسسه، روزانه دردفتری بنام دفتر روزنامه ثبت می‌شود. طبقه‌بندی: در این مرحله حسابدار هفته‌ای یک بار اطلاعات را از دفتر روزنامه وارد دفتر کل می‌کند. خلاصه‌‌کردن: در این مرحله حسابدار ماهانه ماندة حسابها را از دفتر کل وارد تراز آزمایشی می‌کند. تفسیر نتایج: در این مرحله حسابدار ماندة حسابها را تجزی و تحلیل می‌کند و صورت‌های مالی اساسی …

برچسب‌ها:
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.