فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه -بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری

پروژه -بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری

پروژه -بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری 1
این فایل شامل 18 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد  چکیده: در میان متفکرین ایرانی و غیرایرانی شخصیتهای معروفی از محققان و فیلسوفان و شعرا داریم اما شهید مطهری (ره) یکی از برترین اینها بود و علت آن جامعیتی بود که در شخصیت ایشان وجود داشت او یک فقیه و مجتهد بود و شیوه فقاهت را می دانست و به دام افکار التقاطی شرق و غرب نمی افتاد، آنطوریکه بسیاری از متفکران مصلح و طرفدار تجدید حیات دوباره اسلام نظیر اقبال به دام افکار التقاطی افتادند، یک فیلسوف بود و با معارف اسلام آشنائی داشت ، یک سخنور بود بطوریکه می توانست همه آنچه را می داند به زبان بیاورد، نویسنده بسیار خوبی بود که می توانست همه دانشهای خود را بنویسد، درای بینش عمیق سیاسی و فکری بود و مهمترین جنبه های شخصیت ایشان نقش استاد احیای تفکر اسلامی بود. بطور کلی ایشان جزو نادرترین شخصیتهائی بود که همه ابعاد مختلف در وجودش تجلی داشت و می توان ایشان را یکی از پرچمداران احیای تفکر اسلامی در فضای فرهنگ امروزی به شمار آورد. “تحقیق حاضر” بخشی از این مهم را بر عهده گرفته است و سعی ما بر این است تا در راستای پاسخ به این سئوال اصلی که “اندیشه های سیاس …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.