فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروتکل زوج درمانی گلاسری، حل تعارض های زناشویی

پروتکل زوج درمانی گلاسری، حل تعارض های زناشویی

پروتکل زوج درمانی گلاسری، حل تعارض های زناشویی 1
پروتکل زوج درمانی گلاسری حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر فرمت فایل: پی دی اف تعداد صفحه:14               بخشی از متن: زوج درمانی گروهی به شیوه ی گالسر   جلسه ی اول   اهداف : 1)آشنا شدن با مراجعین و برقراری ارتباط عاطفی با ایشان 2)ایجاد یک مشاوره ی ساخت یافته بر اساس سؤاالت کامالً مشخص روش کار در نخستین جلسه ی مشاوره: ابتدا در اتاق مشاوره از زوجین دعوت می شود تا در جلسه ی مشاوره حضور یابند.آنها را با روی گشاده و برخورد خوب و مناسب می پذیریم.جهت برقراری فضای گرم و صمیمانه بین مشاور و مراجع،اندکی با آنها راجع به موضوعات فرعی صحبت می شود.به عنوان مشاور،معارفه ی مختصری از خود به عمل می آوریم،خودمان را معرفی می کنیم و زوجین را هم تشویق می کنیم تا خود را معرفی نمایند و از هر یک می خواهیم دلیل حضور خود را در جلسه ی مشاوره به طور مختصر بیان کنند.زمانی که زوجین صحبت می کنند،مشاور سعی می کند با چهره ی گشاده و گوش دادن عمیق،رابطه ای گرم و عمیق با زوجها برقرار سازد و فضای گرم به وجود آمده را در طول جلسات مشاوره حفظ نماید. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.