فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسش مهر 98-99 آیا محیط مدرسه یک محیط دلپذیر، شاد ، دلخواه و پرنشاط برای شما هست

پرسش مهر 98-99 آیا محیط مدرسه یک محیط دلپذیر، شاد ، دلخواه و پرنشاط برای شما هست

پرسش مهر 98-99 آیا محیط مدرسه یک محیط دلپذیر، شاد ، دلخواه و پرنشاط برای شما هست

چکیده
فضای شاد و مفرح در یادگیری و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان موثر است و انرژی آنان رادو چندان می سازد. نشاط و شادابی دانش آموزان در گرو وجود مدارس جذاب، مطلوب و نشاط انگیز است.برای داشتن چنین مدارسی باید عوامل موثر در ایجاد آن شناسایی شوند، راه های رسیدن به آن بررسی شده و راه کارهای مناسب در برنامه ریزی های آموزشی مد نظر قرار گیرند.اتخاذ شيوه هاي رفتاري متناسب با دانش آموزان از قبيل تنبيه، تشويق، انتظار متناسب با توانايي ها از طريق…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.