فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه ی نیازهای بنیادی روانی

پرسشنامه ی نیازهای بنیادی روانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه ی نیازهای بنیادی روانی

پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی توسط گاردیا، دسی و ریان (۲۰۰۰) ساخته شده است. مقیاس مذکور شامل ۲۱ ماده است که سه خرده مقیاس، خودمختاری، شایستگی و ارتباط را می­سنجد، که میزان احساس حمایت از نیاز های خود مختاری را با سوالات، ۱، ۴ع، ۸، ۱۱ع، ۱۴، ۱۷، ۲۰ع ، نیاز به شایستگی را با سوالات، ۳ع، ۵، ۱۰، ۱۳، ۱۵ع، ۱۹ع ونیاز به ارتباط با دیگران را با سوالات۲، ۶، ۷ع، ۹، ۱۲، ۱۶ع، ۱۸ع، ۲۱، می­سنجد. که بر اساس مقیاس هفت درجه­ای لیکرت درجه بندی شده است. و سوالات دارای علامت ع به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند. گاردیا و همکاران ( ۲۰۰۰) ضرایب پایایی حاصل از اجرای آن را روی مادر، پدر، شریک و رمانتیک و دوستان آزمودنی­ها همگی ۹۲/۰، گزارش کرده­اند. همچنین این مقیاس در نمونه­های مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا شده و از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است، به طوری که آلفای کرونباخ آن بین ۷۶/۰ تا ۷۹/۰ در نوسان بوده است (قربانی و واتسون، ۲۰۰۴؛ قربانی، ۱۳۸۳). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰ بدست آمد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.