فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون دارای ۶صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش

این پرسشنامه به وسیله والتون(۱۹۷۳) طراحی و توسط قاســــم زاده(۱۳۸۴) ترجمه شده‌است. شامل ۲۷ سوال و در بر گیرنده هشت مولفه اصلی کیفیت زندگی کاری می باشد که عبارتند از: پرداخت منصفانه و کافی(سوالات ۱، ۲، ۳) ، محیط کار ایمن و بهداشتی(سوالات ۴، ۵، ۶)، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم(سوالات ۷، ۸، ۹)، قانــــون گرایی در سازمان(سوالات۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳)، وابستگی اجتماعی زندگی کاری(سوالات۱۴، ۱۵، ۱۶)، فضای کلی زندگی(سوالات ۱۷، ۱۸، ۱۹)، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار(سوالات ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳) و توسعه قابلیت های انسانی(سوالات ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷)می باشد.

برای نمره گذاری از طیف لیکرت ۱تا ۵ استفاده شده است(۱- خیلی کم، ۲- کم، ۳- تاحدی، ۴- زیاد، ۵- خیلی زیاد). البته نمره گذاری در سوال ۱۷ به صورت معکوس می‌باشد (۵- خیلی کم، ۴- کم، ۳- تاحدی، ۲- زیاد، ۱- خیلی زیاد).

سنجش روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری: والتون(۱۹۷۳) روایی محتوا پرسشنامه، برای ابعاد پرداخت منصفانه و کافی برابر۶۶/۰، محیط کار ایمن و بهداشتی برابر۷۱/۰، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم برابر۸۰/۰، قانون گرایی در سازمان برابر۷۱/۰، وابستگی اجتماعی زندگی کاری برابر۷۰/۰، فضای کلی زندگی برابر۷۵/۰، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کاربرابر ۶۹/۰، توسعه قابلیت های انسانی برابر۷۴/۰ و نمره کل را برابر ۸۰/۰گزارش کرد. همچنین قاسم زاده روایی ملاکی را برای ابعاد پرداخت منصفانه و کافی برابر ۷۸/۰،محیط کار ایمن و بهداشتی برابر ۶۵/۰، تامین فرصت رشدوامنیت مداوم برابر۷۳/۰، قانون گرایی در سازمان برابر۷۷/۰،وابستگی اجتماعی زندگی کاری برابر ۶۹/۰، فضای کلی زندگی برابر۷۱/۰، یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان کاربرابر۷۴/۰ ،توسعه قابلیتهای انسانی برابر۸۰/۰ ونمره کل برابر۷۳/۰ به دست آورد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.