فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه کنترل فکر

پرسشنامه کنترل فکر

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه کنترل فکر

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ولز و دیویس(۱۹۹۴) ۱، پرسشنامه TCQ را برای اندازهگیری تمایل افراد به استفاده از راهبردهای خاص فراشناختی و کنترل افکار مزاحم و ناراحت کننده به کار بردند. این پرسشنامه شامل ۵ عامل است که حیطههای پایای راهبردهای کنترلی را اندازه میگیرد.

این عوامل شامل موارد زیر هستند:

-حواسپرتی (مثلاً: من کاری را انجام میدهم که از آن لذت ببرم.

-کنترل اجتماعی (مثلاً: من از دوستانم میپرسم، آیا آنها افکاری مشابه افکار من دارند). -نگرانی (مثلاً: من روی افکار منفی مختلفی تمرکز میکنم).

-تنبیه (مثلاً: من خودم را به خاطر فکر کردن در مورد افکارم تنبیه میکنم).

-ارزیابی مجدد (مثلاً: من سعی میکنم که تعبیر مجددی از افکارم بکنم) (ولز، .(۱۳۸۵

برای آماده کردن این پرسشنامه، ابتدا مصاحبهی نیمه ساختار و باز پاسخ با ۱۰ بیمار که دارای اختلال اضطراب یا خودبیمارانگاری بودند و همچنین ۱۰ فرد غیربیمار انجام شد. در این مصاحبه از افراد خواسته شد تا راهبردهای مورد استفادهی خود را برای مقابله با افکار مزاحم توضیح دهند. یافتههای مربوط به تحلیل عاملی نسخهی اولیه پرسشنامه در مورد دانشجویان، ۶ عامل را شناسایی کرد. این عاملها راهبردهای رفتاری پرت کردن حواس، راهبردهای شناختی پرت کردن حواس، کنترل اجتماعی، نگرانی، تنبیه و

ارزیابی دوباره را شامل میشدند، اما در نسخهی نهایی پرسشنامه، راهبردهای رفتاری و شناختی پرت کردن حواس با یکدیگر ترکیب شدند و یک عامل را تشکیل دادند. این مقیاس از طریق یک سری مطالعات تحلیل عامل که پیدرپی انجام شد، تصحیح گردید و به نظر میرسد که دارای اعتبار و پایایی خوبی است. مقدار آلفا بر روی نمونه ۲۲۹ نفری برای عامل حواسپرتی ۰/۷۲ برای کنترل اجتماعی ۰/۷۹ برای نگرانی ۰/۷۱ برای تنبیه ۰/۶۴ و برای ارزیابی مجدد ۰/۶۷ است. در آزمون مجدد به فاصله ۶ هفته روزی ۳۳ نفر ضریب همبستگی برای عامل حواسپرتی ۰/۶۸ برای کنترل اجتماعی ۰/۸۳ برای نگرانی ۰/۷۲ برای تنبیه ۰/۶۷ و برای ارزیابی مجدد ۰/۸۲ است. میانگین عوامل در نمونه غیربالینی برای عامل حواسپرتی ۱۴/۶ برای کنترل اجتماعی ۱۴ برای نگرانی ۱۰/۴ برای تنبیه ۱۰ و برای ارزیابی مجدد ۱۴/۴ است. میانگین این عوامل در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (ماژور) برای عامل حواسپرتی ۱۲/۳ برای کنترل اجتماعی ۱۱/۶ برای نگرانی ۱۱/۶ برای تنبیه ۱۱/۱ و برای ارزیابی مجدد ۱۲/۳ است (ولز، .(۱۳۸۵

به نظر میرسد که مقیاسهای فرعی TCQ نسبت به بهبود افسردگی و PTSD حساس هستند. این حساسیت نسبت به بهبود حواسپرتی و نگرانی و همچنین تعاملات معنادار بین وضعیت بهبود و مقیاسهای فرعی تنبیه و ارزیابی مجدد نیز دیده میشود (رینولذز ۱و ولز، ۱۹۹۹ به نقل از ولز، ترجمه بهرامی و رضوان، .(۱۳۸۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.