فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگزدارای ۲ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

آزمون کمرویی (RSS): مقیاس بازبینی شده چیک و بریگز یک آزمون ۱۴ ماده ای است که توسط چیک و بریگز (۱۹۹۰؛ گروزیر ۲۰۰۵) استفاده گردید. ماده ها در یک مقیاس ۵ ماده ای ( کاملا مخالفم ۱ تا کاملا موافقم ۵) نمره گذاری شده است. دامنه نمرات سن ۱۴ تا ۷۰ متغیر می باشد. نمره بالا بیانگر میزان بالاتر کمرویی و خجالتی بودن آزمودنی و ماده های ۶ و ۹ و ۱۲ معکوس نمره گذاری می شود. این مقیاس توسط رجبی (۱۳۸۲) ترجمه شده است. سه عاملی است و آلفای کرونباخ در کل نمونه ۸۴/۰ می باشد.

برای بررسی روایی افتراقی مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (۱۹۹۰) از مقیاس فرم۱۰ ماده ای عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، برگرفته از رجبی و بهلول (۱۳۸۶) استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس ۱۴ ماده ای در کل نمونه ودر عامل ها ی سه گانه، از ۱۸/۰ تا ۶۷/۰ بود ضرایب همبستگی بین هر یک از ماده های مقیاس و نمره کل ماده­ها بین ۱۰/۰ تا۶۰/۰ متغییر و همگی (به جز ماده ۱۲) در سطح ۰۰۰۱/۰>p معنادار بود. ضریب روایی افتراقی بین این مقیاس و مقیاس عزت نفس روزنبرگ در کل نمونه ۲۳/۰ ودرسطح ۰۰۲/۰> p معنادار بود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.