فایلار
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز

به منظور اندازه گیری هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری– گریوز استفاده شده است. این مقیاس دارای ۲۸ ماده است و دارای ۴ خرده مقیاس خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است. در هنجاریابی آزمون به دست گنجی، میرهاشمی و ثابت(۱۳۸۵) در یک نمونه ۳۶ نفری بین ۲ نوبت اجرا و برای ۴ مهارت تشکیل دهنده هوش هیجانی و جمع کل نمرات (هوش هیجانی) به ضرایب اعتبار خودآگاهی (۷۳/۰)، خودمدیریتی(۸۷/۰)، آگاهی اجتماعی(۷۸/۰)، مدیریت روابط(۷۶/۰) و هوش هیجانی(۹۰/۰) دست یافتند که همه ضرایب به دست آمده در سطح ۹۹/۰ معنی دار است. به علاوه، آزمون در گروه ۲۸۴ نفری (۱۴۵ پسر و ۱۳۹ دختر)، به دست همان پژوهشگران فقط یک بار اجرا شده و ضریب اعتبار آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای گروه های پسران و دختران و کل گروه ۸۸/۰ به دست آمده است. همه سؤالات با کل آزمون همبستگی مثبت معنی دار دارند. حذف هیچ یک از سؤالات باعث افزایش چشمگیر اعتبار کل آزمون نمی شود. همه ضرایب به دست آمده در سطح ۹۹/۰ معنی دار است. برای تعیین روایی، این آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار-ان در یک گروه ۹۷ نفری اجرا شده، و ضریب همبستگی بین آن ها ۶۸/۰ به دست آمد، و در سطح ۰۱/۰معنی دار است. بنابراین، اعتبار و روایی آزمون مورد تأیید است. همچنین برای تعیین این که مجموع پرسش های تشکیل دهنده آزمون هوش هیجانی برادبری- گریوز از چند عامل معنادار اشباع شده است تحلیل عاملی مواد پرسشنامه هوش هیجانی برادبری-گریوز اجرا شد.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.