فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه نگرش حرفه ای

پرسشنامه نگرش حرفه ای

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه نگرش حرفه ای دارای ۲صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پایایی و روایی این پرسشنامه در سال ۲۰۱۳ درمدرسه راهنمایی دولتی ناحیه مالاکاند خیبر پاختونخوا پاکستان توسط احمد اقبال (بخش آموزش دانشگاه مالاکاند پاکستان) و سعید همدان (مدرسه تحقیقات آموزش از دانشگاه تکنولو‍ژ‍ی مالزیا) و زب آلام (بخش تحقیقات مدیریت دانشگاه مالاکاند) و صیحت اله (بخش علوم کامپیوتر مالاکاند) و خلیل الرحمان (دانشجوی دکترای آموزش از دانشگاه لاهور پاکستان) به اثبات رسیده است. اما در ادامه توسط محقق ۱۸ سؤال انتخاب و تغییراتی در آن انجام داده است. این پرسشنامه ۱۸ سوالی دارای یک مقیاس پنج امتیازی ( ۱- خیلی موافقم ۲– موافقم ۳- نظری ندارم ۴- مخالفم ۵- خیلی مخالفم) از نوع لیکرت می باشد . در این پژوهش پایایی پرسشنامه نگرش حرفه ای کارکنان با استفاده از آلفای کرونباخ در نمونه ۳۰ نفری محاسبه گردید. میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه به صورت کلی ۸۵/۰ به دست آمده است.

پایایی:

جدول(۳-۱):ضریب آلفا برای سه پرسشنامه نگرش حرفه ای:

تعداد سوالات ضریب آلفای کرونباخ

نگرش حرفه ای ۱۸ ۷۶۸ /۰

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش حرفه ای برابر با ۷۶/۰ می باشد .بنابراین پرسشنامه های تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.

روایی:

در پژوهش های فوق جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته پرسیده شد و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.