فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه نگرش به مد

پرسشنامه نگرش به مد

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه نگرش به مد

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه نگرش به مد توسط صفارینیا، کرمانی و عزیزی (۱۳۹۰-۹۱) براساس نگرش به سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری دیدگاه آلپورت (۱۸۹۷) و نظریه جورج سیمل (۱۹۷۱) طراحی شده است. واژه مد واژهای فرانسوی است و در زبان فرانسه به معنی طرز، اسلوب، عادت، شیوه، سلیقه، روش، رسم و باب روز آمده است. روشی برای لباس پوشیدن، رفتار کردن، دکوراسیون یا یک علاقه که مد نظر قرار میگیرد.این پرسشنامه بر روی ۴۵۷ دانشجوی کارشناسی دانشگاههای تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۲۲ گویه میباشد. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با ۲۲ و ۱۱۰ خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای ۲۱ و ۲۲ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. همچنین نتایج بررسی همسانی درونی پرسشنامه در پژوهش صفارینیا، کرمانی و عزیزی (۱۳۹۰-۹۱) نشان داد که همه گویهها به جز گویههای ۳، ۵، ۱۹ همبستگی بالایی با نمره کل دارند، بنابراین از ۲۲ گویه پرسشنامه، ۳ گویه مذکور حذف شدند و تعداد آنها به ۱۹ گویه کاهش پیدا کرد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.