فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال بوده و هدف آن سنجش مهارتهای اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارتهای اجتماعی مناسب، رفتارهای

غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان) است.

مولفههای پرسشنامه

بعد

سوالات مربوطه

مهارتهای اجتماعی مناسب

۱-۱۸

رفتارهای غیراجتماعی

۱۹-۲۹

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

۳۰-۴۱

برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن

۴۲-۴۷

رابطه با همسالان

۴۸-۵۶

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

زمانی که از مهارتهای اجتماعی یاد میشود، رفتارهای ساده در موقعیتها و عرصههای گوناگون اجتماعی مورد نظر است، مانند:

ریختن زباله در ظرف مخصوص، تمیز کردن زمین بعد از شکسته شدن چیزی، شیوه درست به کار بردن وسایل غذاخوری و رعایت

آداب غذا خوردن. کسب مهارتهای اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان است؛ در فرایند اجتماعی شدن، هنجارها،

مهارتها، ارزشها، نگرشها و رفتار فرد شکل میگیرد، تا به نحو مناسب و مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند(به

پژوه و همکاران،.(۱۳۸۹

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.