فایلار
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای

پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای

این مقیاس در سال ۱۹۸۷ توسط هنسن ، گلاس و نایت تهیه شد. مقیاس مذکور ۱۹ گویه دارد، گویه های مقیاس بسته پاسخ و در مقیاس ۵ درجه ای از کاملاَ مخالفم تا کاملاَ موافقم درجه بندی شده اند که از نمره ۱ الی ۵ به هر گزینه تعلق می گیرد. از همبن رو دامنه نمرات بین ۱۹ تا ۹۵ می باشد. لازم به ذکر است گویه های ۲- ۴- ۵- ۶- ۷– 9- 10 – 17 – 19به صورت معکوس نمره گذاری می شود. هنسن و همکاران (۱۹۸۷) مقیاس را بر روی ۲۷۲ نفر از دانشجویان روانشناسی با میانگین سنی ۵/۱۹ سال اجرا کردند. میانگین اضطراب رایانه برابر با ۵۸/۴۳ ، انحراف معیار ۷۳/۱۱ و دامنه نمرات بین (۲۱-۸۹) بود. آنها نمرات بالای ۳۱/۵۵ را بیانگر اضطراب رایانه بالا و نمرات پایین تر از ۸۵/۳۱ را حاکی از اضطراب خفیف و نمرات بین ۸۵/۳۱ و ۳۱/۵۵ را اضطراب کم محسوب کردند و همینطور معتقدند که مقیاس همسانی درونی بالا دارند. آنها برای این مقیاس ضریب آلفا را برابر ۸۷/۰ گزارش کردند آنها همینطور برای مشخص کردن روایی مقیاس، همزمان از یک مقیاس دیگر اضطراب رایانه استفاده کرده و نشان دادند که مواد مقیاس درجه بندی با خرده مقیاس های اضطراب یعنی، علاقه، اعتماد و اضطراب رایانه همبستگی بالایی دارد. همینطور مواد مقیاس ضرایب همبستگی بالایی را با مقیاس ریاضی نشان داد.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.