فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه فشارزاهای شغلی

پرسشنامه فشارزاهای شغلی

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه فشارزاهای شغلی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

این مقیاس توسط محمدرضا صفارزاده تدوین و در سال ۱۳۷۷ بر روی ۲۹۳ نفر از کارکنان یک واحد بزرگ صنعتی در استان خوزستان ساختارسازی شد. این مقیاس دارای ۳۴ سؤال میباشد و از دو خردهمقیاس تشکیل شده است. این دو خردهمقیاس مشکلات مدیریتی و مشکلات رفاهی کارکنان را میسنجند. این پرسشنامه کاربرد وسیعی در حوزههای پژوهشی داشته و میتواند ملاک مناسبی جهت برآورد میزان فرسودگی شغلی کارکنان در سازمانها باشد.

روش نمرهگذاری پرسشنامه

پاسخهای چهار گزینهای این پرسشنامه به ترتیب با گزینههای »هرگز« دارای امتیاز (۰)، » به ندرت« دارای امتیاز (۱)، »گاهی اوقات« درای امتیاز (۲) و »اغلب اوقات« دارای امتیاز (۳) رتبهبندی میشوند و از جمع امتیازات بدست آمده نیز نمره فشارزاهای شغلی فرد بدست میآید. در پرسشنامه برای هر سوال گزینهای که نمایانگر بیشترین میزان فشار روانی شغلی میباشد، معادل (۳) امتیاز و گزینهای که نمایانگر کمترین میزان فشار روانی شغلی میباشد، معادل (۰) امتیاز در نظر گرفته شده است. گزینههای مابین نیز از سمت بیشترین امتیاز به سوی کمترین امتیاز، به ترتیب ۲ و ۱ داده میشود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.