فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه فراشناخت MSQ-65

پرسشنامه فراشناخت MSQ-65

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه فراشناختMSQ-65

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامهی MSQ (ولز و کارت رایت -هاتون، (۱۹۹۷ برای سنجش تفاوتهای بینفردی که در مورد باورهای مثبت و منفی نسبت به نگرانی و افکار مزاحم وجود دارد، ساخته شد. دلیل دیگر برای ساخته شدن این پرسشنامه، نظارت فراشناختی و قضاوت بر روی کارآمدی شناختی بود. برای درست کردن این ابزار، یک مصاحبهی نیمه ساختار با ۲۵ دانشجوی دورهی لیسانس انجام گرفت. همچنین از نسخههای درمان شناختی بیماران ) GAD اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)، خود بیمارانگاران و اختلال پانیک نیز استفاده گردید. از شرکتکنندگان سؤالاتی از تجاربشان در مورد نگرانی و افکار مزاحم و دلایل استفاده از این راهبردها و مشکلات مرتبط با آنها پرسیده شد. سؤال دیگری که دارای اهمیت بود در ارتباط با اطمینان افراد از مهارتهای شناختیشان بود ( این سؤال یک تجربه فراشناختی مهم بود که افراد مضطرب یا افسرده درگیر آن بودند). در مورد نظارت بر افکار نیز از شرکتکنندگان سؤالاتی پرسیده شد. در نهایت، این ابزار برای توسعه و ارزیابی منظم روانسنجی مورد استفاده قرار گرفت. MSQ شامل ۵ عامل دیگر نیز هست که در مجموع بهوسیلهی ۶۵ گزینه سنجیده میشوند. این ۵ عامل (مقیاسهای فرعی) ابعاد فراشناختی زیر را اندازه میگیرند:
-باورهای مثبت در مورد نگرانی (مثل، نگرانی به من کمک میکند تا مقابله کنم)

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.