فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه عملکرد شغلی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون تهیه و تدوین گردیده و در سال ۹۶۳۱ نیز توسط شکرکن و ارشدی در ایران ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای ۹۱ سؤال می باشد. این پرسشنامه، عملکرد کارکنان را در حوزه وظایف شغلی و سازمانیشان اندازه میگیرد.

روش نمرهگذاری پرسشنامه

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه ۹۱ سوالی به صورت چهار گزینهای است و گزینه های آن شامل؛ «خیلی ضعیف )بهندرت(»، «ضعیف )گاهی(»، «خوب )غلب(»، «عالی )همیشه(» میباشد. در ازای هر یک از گزینهها به ترتیب امتیازات ۰، ۹، ۲، ۶، داده میشود. بنابراین دامنه نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین ۰ تا ۵۱ میباشد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.