فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند)

پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند)

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه شفقت خود(فرم بلند)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

این مقیاس توسط تف و همکاران در سال ۲۰۰۳ ساخته شد. که شامل ۲۶ گویه و ۶ مولفه مهربانی با خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکات انسانی، انزوا، بهشیاری یا ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی در یک طیف لیکرت ۵ درجهای از کاملاً مخالفم۱=تا کاملاً موافقم۵ = نمرهگذاری میگردد. گویههای ۱، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۴ و ۲۵ دارای نمرهگذاری معکوس میباشند.

مولفهها

سوالات مربوط به هر مولفه

مهربانی با خود

۵، ۱۲، ۱۹، ۲۳ و ۲۶

قضاوت نسبت به خود

۱، ۸، ۱۱، ۱۶ و ۲۱

اشتراکات انسانی

۳، ۷، ۱۰ و ۱۵

انزوا

۴، ۱۳، ۱۸ و ۲۵

بهشیاری یا ذهن آگاهی

۹، ۱۴، ۱۷ و ۲۲

همانندسازی افراطی

۲، ۶، ۲۰ و ۲۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.