فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه سلامت روانی ۲۵ سوالی

پرسشنامه سلامت روانی ۲۵ سوالی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

آزمون سلامت روانی ۲۵ سؤالی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی آزمون

با توجه به گزارشهای مختلف مبنی بر تک بعدی بودن SCL-90-R و توصیه به استفاده از آن به عنوان یک آزمون برای سنجش آسیب روانی عمومی، به جای یک مقیاس چند بعدی برای سنجش سندرمها یا اختلالات متعدد، ساخت یک آزمون کوتاه برای سنجش آسیبشناسی روانی عمومی با استفاده از SCL-90-R ضروری به نظر میرسید (نجاریان و داودی، .(۱۳۸۰ این آزمون شامل ۲۵ سؤال ۵ گزینهای (هیچ، کمی، تاحدی، زیاد و بهشدت) است.

اعتبار آزمون

همسانی درونی این آزمون در دختران ۰/۹۷ و در پسران ۰/۹۸ و به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی ۵ هفته در کل نمونه ۰/۷۸، در نمونه دختران ۰/۷۷ و در نمونه پسران ۰/۷۹ بهدست آمد (نجاریان و داودی، .(۱۳۸۰ ضریب اعتبار محاسبه شده برای مقیاس سلامتروان ۰/۹۳۲ بوده است (ریاحی و همکاران، .(۱۳۸۹

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.