فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

آزمون سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی آزمون

این آزمون توسط زارع و امینپور (۱۳۹۰) برای بررسی و اندازهگیری وضعیت سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین گردید. برای تهیه فرم مقدماتی آزمون سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود ( فرم ۵۲ سؤالی) (جدول (۹-۳ از آزمونهای GHQ-28، SCL-90-R، MMPI و فرم سلامت روانی تهیه شده توسط مرکز مشاوره وزارت علوم و چند سؤال محقق ساخته برای دانشجویان استفاده شد. سؤالهای آزمون به صورت ۲ گزینهای (بله و خیر) است.

اعتبار آزمون

اعتبار بهدست آمده برای ازمون سلامت روانی ۵۲ سؤالی بر روی ۴۳۶ آزمودنی با روش آلفای کرونباخ ۰/۸۵۸ بهدست آمد که نشان میدهد آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است و میتوان از آن برای تشخیص سلامت روانی و اختلالهای رفتاری دانشجویان جدیدالورود استفاده کرد، اعتبار بهدست آمده برای عاملهای تشکیلإهنده آزمون در جدول ۵-۳ آورده شدهاند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.