فایلار
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

این پرسشنامه مشتمل بر ۴۰ گویه است که برزونسکی، (۱۹۸۹ به نقل از برزونسکی و آدامز، ۱۹۹۹) آن را به منظور ارزیابی جهت گیری یا سبک هویت افراد تدوین کرده است. این آزمون که از ۴ خرده مقیاس تشکیل شده است، سه سبک هویتی اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی و همچنین میزان تعهد را می سنجد. گویه ها روی مقیاس لیکرت ۵ درجه ای کاملاً مخالفم(۱)، تا حدودی مخالفم(۲)، مطمئن نیستم(۳)، تاحدودی موافقم(۴) و کاملاً موافقم(۵) نمره گذاری می شوند. برزونسکی(۲۰۰۰) ضریب آلفای کرونباخ را برای سبک اطلاعاتی ۷۱/۰، برای سبک هنجاری ۶۰/۰ و برای سبک سردرگم/اجتنابی ۷۵/۰ گزارش کرده است(پیری و شهرآرای، ۱۳۸۴). غضنفری(۱۳۸۳) در ایران در میان نمونه ای شامل ۱۸۳۲ دانش آموز دبیرستانی پایایی کل را ۷۳/۰ و پایایی خرده مقیاس های سبک هویت اطلاعاتی را ۶۷/۰، سبک هنجاری را ۵۲/۰، سبک سردرگم/اجتنابی را ۶۲/۰ و مقیاس تعهد را ۵۷/۰ برآورد کرد. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای سبک اطلاعاتی ۶۳/۰، سبک هنجاری ۵۶/۰، سردرگم/اجتنابی ۶۶/۰ و میزان تعهد ۶۳/۰ برآورد شد و برای پایایی کل آزمون ضریب آلفای ۷۱/۰ بدست آمد.

پرسنامه سبک هویتی برزونسکی(ISI)

در زیر عباراتی در باره عقاید، نگرش ها، و روش های روبرو شدن با مسائل می بینید. لطفاً هر جمله را به دقت بخوانید و روبروی پاسخ مناسب علامت بزنید. جواب درست و غلطی وجود ندارد. اولین واکنش شما به هر سؤال باید جواب شما باشد.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.