فایلار
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر وپارکر)

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر وپارکر)

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس(اندلر وپارکر)

این پرسشنامه توسط اندلر و پارک(۱۹۹۰؛ نقل از محمدخانی و همکاران، ۱۳۸۷)، تهیه وبه وسیله اکبر زاده (۱۳۷۶)ترجمه شده است. در این پژوهش، برای این پژوهش از فرم ۴۸ سؤالی پرسشنامه مقابله با موقعیت­های استرس زا (CISS) که توسط محمدخانی (۱۳۸۷) ترجمه و انطباق داده شده است، استفاده شده. این پرسشنامه برای ارزیابی سه راهبرد مقابله ای مقابله عملییا مسأله مدار(برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت وحل آن.)، مقابله هیجانی(یا تمرکز بر پاسخ های هیجانی به مساله ) و مقابله اجتنابی(فرار ازمسئله)طراحی شده است (محمدخانی، ۱۳۸۷).دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویاروی به این شکل است که نمره ی هر یک از رفتارهای رویایی سه گانه یعنی مسئله مدار ،هیجان مدارواجتنابی از ۱۶تا ۸۰است به عبارتی شیوه رویاروی غالب فرد با توجه به نمره ای که در آزمون کسب می کند مشخص می شود .یعنی هر کدام از رفتارها نمره ی بالاتری را کسب کند، آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته می شود (اندلروپارکر ۱۹۹۰،به نقل از حاجت بیگی ۱۳۷۹). پایایی کل این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۸۴/۰ و برای هریک از راهبردها عملی یا مساله مدار، هیجانی و اجتنابی به ترتیب ۸۱/۰، ۸۳/۰ و ۸۷/۰ گزارش شده است(محمدخانی و همکاران، ۱۳۸۷).


g

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.